Hotel vil belønne sundhedspersonale og pædagoger

Hotel Kong Frederik i København siger tak til nogle af de faggrupper, der har ydet en særlig indsats under coronapandemien. Det sker i form af et tilbud om overnatning til særpris.

Sygeplejersker, læger, plejepersonale og alle andre, der arbejder i sundhedssektoren, har været spændt ekstra hårdt for, siden coronaen holdt sit indtog i Danmark i marts.

Mange i sundhedssektoren har måttet arbejde ekstra timer, og det har kun kunnet lade sig...