Det Blå Kort giver borgere i EU-lande ens behandlingsvilkår på offentlige hospitaler – men ikke på privatklinikker og privathospitaler. Her skal der typisk bruges en privat rejseforsikring. Illustration: Europæiske ERV Rejseforsikring.

Det blå kort er en fiasko

Da den danske regering for fire år siden sløjfede det gule sygesikringskort med rejseforsikring, og overlod danskerne til selv at klare forsikring eller tro på Det blå Kort i EU-landene, håbede man, det det var den rigtige løsning. Det var det ikke. Nu skal det fornys.

Vi var mange i den danske presse, der brugte snesevis af spaltemillimeter i sommeren 2014 på at forklare meningen, da regeringen med socialdemokrater og radikale, sløjfede det gule sygesikringskorts rejseforsikring af sparehensyn. Med en flig af henvisning til EU’s anbefalinger, som undskyldning.

For selvfølgelig var der brug for en undskyldning, når man fratager borgerne deres velerhvervede rettigheder. Oven i købet fra den del af befolkningen, som måske har tendens til at glemme at sikre sig mod sygdom og ulykker, når de rejser til udlandet.

Det blev sat en kampagne i gang fra det offentlige, men den var langt fra markant nok. Vi prøvede gennem stribevis af redaktionelle artikler at balancere mellem blå og gule kort, men det viste sig, at et meget stort antal af danskerne ikke havde forstået forskellen. Nu havde de hele livet ikke behøvet af tænke på sygeforsikring, når de skulle ud at rejse.

Forsikringsselskaberne, anført af de to store på området, Europæiske Rejseforsikring og Gouda, gjorde deres, og rejsebureauerne fulgte godt med. Men selvfølgelig fik de skyld for at arbejde for egen regning: ”Tegn dog en forsikring”. Faktisk uretfærdigt, for ved den lejlighed tænkte de mere på forbrugerne end på egne fordele.

4.500 har søgt erstatning
Nu er der gået fire år, og hvis man ikke vidste noget om en decideret fiasko på næsten alle leder, kan man blot læse Berlingskes artikel om ”ferie feber” for et par uger siden. 4.500 danskere søgte sidste år om refusion for uventede regninger, de måtte betale rundt om i EU-landene, selv om de havde det blå kort, som alle har ret til og gratis kan hentes på Rådhuset.

Nogle måtte selv betale en regning på op til 25.000, en enkelt helt op til 220.000 kr. Det er ikke ukendte beløb for forsikringsselskaberne, men for den enkelte bider det. Efter lange trækasserier blev nævnte beløb godtgjort. Værst til ikke at betale for danske turister, der kommer ud for uheld, er Østrig, Spanien og Frankrig.

Det er ikke den højere videnskab at finde ud af, hvordan det blå kort virker, eller snarere, hvordan det ikke virker.

Ganske enkelt giver det en dansker på ferie i Italien nøjagtigt de samme rettigheder som en italiener i sit eget land på offentlige hospitaler. Så er der en lang række undtagelser, nogle i småtingsafdelingen, blandt andet med hjemtransport, men det helt afgørende er, at man ikke kan bruge kortet på privatklinikker og private hospitaler. Det samme gælder hos private læger.

Verdens bedste forsikring
Jeg har på et ophold i Grækenland haft brug for er lægecheck mod hoste og influenza-symptomer. Jeg henvendte mig hos hotellets læge, som var vant til mange danske chartergæster.

Det var mens, vi havde både det blå og gule kort. Det nyeste var det blå, som jeg gav lægen ”Har du ikke andet?” ”Jo, et gult.” ”Tak, så vil jeg gerne have det, behold du bare det blå.”

En halv snes år forinden, sagde den lokale læge doktor Hirotakis på Rhodos (han døde i dette forår som 98 årig) ”Du kommer fra Danmark og har verdens bedste sygeforsikring, når I rejser ud. Både for os læger og for jer danskere.”

Der findes masser af forsikringsselskaber i dagens Danmark, som har attraktive rejseforsikringer. Jeg ville aldrig dømme om at spare et par hundrede kroner for en uges ferie, eller op til 1.500 kroner for en årsforsikring i hele verden. Med de priser man betaler i dag med fly (lavpriser), skal man ikke tøve et øjeblik med at tegne en forsikring. Hvad rolle spiller så 500 kroner for en uge i Østrig, og især da hvis det er skiferie med øget risiko. Nogle har allerede rejsedækning i en anden forsikring uden at vide det.

Flere burde tegne forsikring
”Jo, selvfølgelig tegnes der i dag flere forsikringer end dengang, vi havde det gule kort,” siger administrerende direktør Dan Kjølhede Laursen fra Gouda. ”Men det burde være langt flere. Vi har fortsat et stort arbejde foran os med at oplyse forbrugerne. Også om, at deres blå kort udløber nu og skal have en forlængelse.”

I Berlingske foreslår foreningen Danske Patienter, at man i EU løfter byrden fra den enkelte borger og gør dialogen om betaling for behandling til en sag mellem sundhedssystemerne.

Vi skal næppe regne med en foræring til ferien, heller ikke fra den nuværende regering. Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, nævner i artiklen, at EU-kortet gerne skulle gøre det nemt og trygt at være patient i udlandet. Hun vil også gøre noget for at øge kendskabet til det blå kort i udlandet.

Der er allerede hjælp på vej fra en hjemmeside, som vi danskere sikkert dagligt besøger, eller gør vi? Det drejer sig om Europakommissionens hjemmeside, hvor man kan se under hvert enkelt land, hvilke behandlingssteder, der accepter kortet.

Måtte jeg foreslå en løsning. Hvorfor skal det være statens opgave at tage vare på os, når vi rejser til udlandet? Det blå kort kan ikke stoppes nu. Fortæl danskerne, at det er på eget ansvar at tro på kortet – og tegn så en rejseforsikring.

Relaterede artikler:

Forsikringsselskab: Vælg ikke selvrisiko ved billeje

Unge danskere undlader ferieforsikring

Færre tegner rejseforsikring