Forudser EU-regler vil give aggression

ERA, European Regions Airline Association, har udsendt sit syn på den folder, Europa-Kommissionen har udgivet om den ny lov om EU flypassagerers rettigheder, der trådte i kraft 17. februar. Cimber Air, der er medlem af foreningen, tilslutter sig fuldt ud ERA’s synspunkter i denne sag. De barske ord fra ERA om EU-brochuren lyder:”Skandaløst, bevidst misvisende og baseret på manglende forståelse for luftfartsindustrien og egen lovgivning. Der hersker ingen tvivl om, at Europa-Kommissionens bestræbelser på at markedsføre den nye lov omkring flypassagerers rettigheder, der trådte i kraft 17. februar,

vil føre til konflikter mellem flypassagerer og lufthavnspersonale.EU’s nye transportkommissær er i den pinlige situation at skulle markedsføre sin forgængers inkompetence ved at udsende en vildledende og fejlbehæftet folder, som ikke engang kommissærens egne medarbejdere forstår, og som man skulle have stoppet udgivelsen af.Det vil ene og alene være Europa-Kommissionens ansvar, at der i den kommende tid i europæiske lufthavne vil forekomme aggressive konfrontationer grundet forkert information, som fejlagtigt vil resultere i for store forventninger fra flypassagerernes side,” slutter bandbullen.

Skrevet af