Folketinget stopper lufthavnens nye ‘malkeko’

taxiTURISME: Københavns Lufthavn har fundet ny måde at tjene ca. 16 mio. kr. om året på – men det vil transportministeren og et flertal i Folketinget ikke acceptere. Derfor kommer nu ny lov.

Et flertal støtter transportminister Hans Christian Schmidt i, at det skal være gratis at parkere, også for taxier og turistbusser, i Københavns Lufthavn i mindst 15 minutter.

Københavns Lufthavn indførte for en måned siden sit nye Taxi Management System, der skal give chauffører fra hovedstadens fire tilsluttede taxaselskaber kortere ventetid med at få en tur. Kun taxaer fra Amager Øbro Taxi 4×27, DanTaxi, TAXA 4×35 og TaxiNord 4×48 må nu hente passagerer i lufthavnen som led i det nye Brobizz-baserede taxi-system.

Ifølge Københavns Lufthavn køres der knap en million taxiture fra lufthavnen årligt – og taxaerne skal nu betale 16 kroner per tur fra lufthavnen. Lufthavnen oplyser, at den ikke tjener på det nye system, der altså vil give en ekstra årsindtægt på ca. 16 mio. kr.

Afsætning af passagerer er fortsat gratis for taxiselskaber – også for selskaber uden for Region Hovedstaden og som ikke er en del af det nye system.

Men det er lige smart nok, mener transportminister Hans Christian Schmidt fra Venstre og et flertal i Folketinget.

Derfor var der i går første behandling af Lovforslag L33 – Lov om ændring af lov om luftfart. I L33’s undertekst står der, at lovforslaget drejer sig om: ”Fri adgang til og fra ankomst- og afgangsterminaler, trafikledelsesordninger på lufthavnens områder og opkrævning af betalinger.”

Bliver loven vedtaget efter udvalgsarbejde og anden og tredje behandling i folketingssalen, træder lovændringen i kraft ved årsskiftet.

Ved sin fremlæggelse af lovforslaget, sagde transportministeren i går bl.a.: ”Formålet med lovforslaget er at give fri adgang for transport af personer til og fra ankomst- og afgangsterminaler på lufthavne… Den eksisterende lovgivning tager ikke hensyn til at afbalancere behovet for at sikre et fortsat bredt udbud af muligheder for transport af personer til og fra lufthavnens terminalfaciliteter, og lufthavnenes behov for at etablere trafikledelsesordninger for at forbedre udnyttelsen af opholdsarealer, faciliteter til parkering m.v.”

Med lovforslaget foreslås at give gratis adgang for transport af personer til og fra ankomst- og afgangsterminaler i lufthavne, herunder gratis parkering for køretøjer i mindst 15 minutter på arealer i umiddelbar tilknytning hertil.

Det foreslås også, at lufthavnene fortsat har mulighed for at organisere adgangen til og fra terminalerne, men der indsættes med den foreslåede bestemmelse en hjemmel til, at transportministeren skal godkende trafikledelsesordninger, når de f.eks. indebærer betaling fra brugerne, hed det videre i teksten.

Det foreslås også, at lufthavnene bevarer muligheden for at opkræve betaling fra virksomheder, der udfører erhvervsmæssig personbefordring. De omfattede virksomheders samlede betalinger må dog ikke overstige lufthavnens samlede direkte omkostninger til etablering og drift af en ordning med betaling.

Og det er hér, folketingsflertallet ikke mener, at Københavns Lufthavn kan have udgifter for 16 mio. kr. ved at drive sit nye Taxi Management System.

Endelig foreslås det at indføre tilsynsordning med lufthavnenes trafikledelsesordninger – for at håndhæve de foreslåede regler.

Efter transportministerens fremlæggelse var der debat mellem ordførerne fra de forskellige partier. Enhedslisten og De Konservative var imod forslaget, de mente, at det nye Taxi Management System i Københavns Lufthavn skal have en chance for at bevise sin anvendelighed.

I sine slutbemærkninger sagde transportminister Hans Christian Schmidt, at Københavns Lufthavn først indførte sit nye Taxi Management System, efter lufthavnen fandt ud af, at hans lovforslag var på vej.

Socialdemokraternes ordfører, Rasmus Prehn, sagde i et af sine indlæg, at han kommer fra Aalborg og at Aalborg Lufthavn har gratis parkering.

Hele lovforslaget, L33, kan ses på Folketingets hjemmeside.