Det største reservationssystem i Norden, Amadeus, er klar til nyt partnerskab med australske Flight Centre Travel Group. Arkivfoto.

Forsikringsselskab holder øje med sygemeldinger

Rammes Danmark næste måned af en storkonflikt på det offentlige område kan det give udfordringer for personer med ferieplaner i den berørte periode.

Der er kurs mod konflikt på den offentlige del af arbejdsmarkedet – der er varslet strejker fra 4. april og fra 10. april har arbejdsgiverne, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, truet med lockout. Mulige strejker og lockout kan også berøre rejsekunder, der skulle have været på ferie, hvilket kan give problemer – og en søgning efter måder at undgå aflyste ferieplaner på omkring konflikten.

Det kunne friste nogen til at få deres læge til at udskrive en sygeerklæring, så deres forsikring kan dække den aflyste ferie. Om dette siger pressechef Mads Houe fra Codan Forsikring, et af Danmarks fem største forsikringsselskaber, til STANDBY.dk:

”Vi har ingen grund til at antage, at vores kunder vil snyde med lægedokumentation. I første omgang lyder det som en meget interessant hypotese, som det er for tidligt at sige noget om. Rejser kan afbestilles ved sygdom, også i forvejen, hvis den berørte vil være immobil i lang tid på grund af for eksempel et brækket ben.

Men skal en kunde aflyse sin planlagte rejse kræver det altid lægedokumentation. Vi vil selvfølgelig være ekstra opmærksom på sygemeldinger i denne situation med en truende konflikt, men foreløbig har vi ikke set tegn på et unormalt eller øget antal aflysninger. Og strejke eller lockout eller ej, så vil vi bede om samme dokumentation som under normale forhold – og naturligvis hjælpe vores kunder bedst muligt,” siger Mads Houe.

I en kundeinformation skriver Codan blandt andet: ”Rejseplaner kan blive påvirket på flere måder gennem strejke og lockout. Dels kan man blive direkte inddraget, så rejseplaner må aflyses – dels kan lufthavne og lignende blive ramt, så flyene ikke letter. For begge tilfælde gælder det, at din rejseforsikring ikke dækker dit tab. Du kan altså ikke afbestille og få godtgjort rejsen, selv om konflikten bryder ud, inden du har påbegyndt rejsen.”

Dækker ekstraordinært
Rejseforsikringsselskaberne Gouda og Europæiske ERV har meddelt, at de ekstraordinært dækker ved strejker, hvis den rejsende har købt rejseforsikring med afbestillingsbeskyttelse inden der blev varslet strejke og lockout på det offentlige område.

Danmarks Rejsebureau Forening meddelte sidste uge, at såfremt de varslede konflikter bliver en realitet, har rejsebureaukunder ikke umiddelbart særlige rettigheder for afbestilling af rejsen.

Men hvis sympatikonflikter påvirker rejsebureauers underleverandører, for eksempel flyselskaber ved strejke i lufthavne, kan det medføre pligter for rejsebureauerne.

Relaterede artikler:

Forsikringsselskaber dækker ved lockout og strejke

DRF: Strejker og lockouter er primært rejsekundens problem

Ansatte i Gate Gourmet får ny aftale