Brian Mikkelsen skriver om badelande, feriecentre, feriehuse, forlystelsesparker, flyselskaber, hoteller, incoming, rejsebureauer og meget mere i denne Aktuel Kommentar til STANDBY.dk (Foto for Dansk Erhverv: Helle Moos)

”Genåbning er på agendaen, men det går for langsomt”

AKTUEL KOMMENTAR: Dansk Erhvervs direktør kigger på mange områder i turismesektoren. Han konstaterer også, at rejsebureaubranchen er enig, ”uanset at stemmerne i debatten er mange.”

Af Brian Mikkelsen, administrerende direktør, Dansk Erhverv

Vi står midt i en historisk krise, der uundgåeligt vil medføre konkurser, arbejdsløshed og lavkonjunktur. Rejse- og turistbrancherne blev ramt først, hårdt som en hammer og med lange udsigter til at komme tilbage til normaltilstanden.

Heldigvis er det lige nu genåbning, der er på agendaen. Men det går for langsomt.

Hjælpepakkerne var gode skridt i den rigtige retning. Der skulle gives midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter, midlertidig lønkompensation og bedre mulighed for at låne penge. Men vejen gennem krisen er desværre et maraton.

I den kommende tid skal vi sikre mere nødvendig hjælp, så vi kommer gennem krisen med færrest mulige konkurser og mindst muligt tab af arbejdspladser. Det handler om at begrænse skaderne.

Sæt skub i rejsebranchen
Hvordan får vi så gang i økonomien igen? Et første – og vigtigt – skridt er at sætte skub i rejsebranchen, oplevelsesøkonomien og turisme-sektoren. Turismen er med cirka 55 milliarder kroner på betalingsbalancen er et vigtigt eksporterhverv for Danmark.

På mange måder er turisme et spejl for aktiviteten i resten af et samfund. For erhvervsturismen er det sådan, at de store kongresser og professionelle møder lige nu aflyses på stribe – året ud og længere.

Markedet risikerer at forblive lammet i lang tid. Knap tre millioner udenlandske turister rejser til Danmark for at deltage i større møder om året, oveni kommer al aktivitet fra danske mødegæster.

Det er en milliardforretning, og det er turismeeksport, som skaber tusindvis af danske arbejdspladser. Dem risikerer vi ryger ud med badevandet, hvis vi ikke handler nu.

Kongresarrangører og incomingbureaer er organiseret i Dansk Erhverv i brancheforeningen DACI. Og vi kan desværre allerede se mange konkurser i den nære fremtid. Det vil også betyde et tab for lufthavne, hoteller og konferencecenters salg.

Dansk Erhvervs fire forslag til turisme- og oplevelsessektoren
Vi skal stimulere forbruget til gavn for dansk erhvervsliv, som igen betyder, at langt flere danskere hurtigere kan komme tilbage i arbejde.

Derfor er Dansk Erhverv kommet med fire forslag for turisme- og oplevelsessektoren.

Vores første forslag er, at den store mængde indefrosne feriepenge skal udbetales. For at få øget privatforbruget anbefaler vi, at udbetale de knap 100 milliarder kroner – 55 milliarder efter skat. Det vil være en kontant håndsrækning til danskerne, der vil være med til at øge forbruget.

Vores andet forslag sigter efter at forbedre Boligjobordningen. Ordningens maksimumbeløb skal forhøjes i 2020 og 2021 til 40.000 kroner per person. Desuden skal danskerne have fradrag for ophold i feriehuse, hoteller, ved restaurantbesøg og meget andet.

Vores tredje forslag er at gøre kørsel over Storebæltsbroen gratis for alle i sommermånederne og gøre det gratis at bruge færgeoverfarterne til de danske småøer i samme periode. Det vil øge mobiliteten og turismen på tværs af Danmark.

Vores fjerde forslag er, at der skal indføres fuld momsafløftning for virksomheders restaurant-besøg. Restauranter blev lukket ved påbud 17. marts. Hvis vi giver virksomheder fuld momsafløftning ved restaurantbesøg – og dermed ligestiller Danmark med stort set alle andre lande – så kan vi være med til at øge efterspørgslen på restauranterne, når Danmark åbner op igen.

Rejsegarantifonden og rejsebureauerne
Torsdag den 30. april førstebehandledes loven om rejsegarantifonden i Folketinget. Loven skal vedtages på torsdag i Folketinget.

Dansk Erhverv samarbejder tæt med Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) og Rejsearrangører i Danmark (RiD) og er i dialog med mange virksomheder. Der er tale om en enig branche, uanset at stemmerne i debatten er mange.

Der er enighed om, at Rejsegarantifonden skal være baseret på individuelle lån. Regeringens lovforslag indebærer en hybridmodel, hvor 2/3 af lånet gøres individuelt. Det er isoleret set et skridt i den rigtige retning. Særligt, hvis det juridisk er muligt at tilbagebetalingsmodellen udstrækkes til at omfatte hele perioden.

Ellers er det DRF/RiD og Dansk Erhvervs position, at grænsen bør hæves til 4/5. Jeg håber, EU Kommissionen vil hjælpe så tilbagebetalingstiden på 6 år forlænges til mindst 12 år.

Men der skal findes en levedygtig løsning, så vi også har en rejsebranche, når grænser og luftfart åbnes op igen. Lovforslaget dækker perioden frem til 10. maj.

Intet tyder på, at det vil være muligt at genoptage flytrafikken foreløbig, og at normale tilstande er tæt på.

Det kan nævnes af interesse for alle i turismen, at der blandt erhvervsordførerne i debatten i Folketinget torsdag bredt set var opbakning til at se på en overordnet, samlet hjælpepakke for rejsebranchen og turismen. For rejsebranchens vedkommende er der på toppen af Rejsegarantifonden et akut behov for likviditet. Blandt andet er der merudgifter til afbrudte rejser.

Genåbningen af Danmark
Statsministeren vil i næste uge præsentere en langsigtet plan for genåbning af Danmark, herunder de områder, der vil åbne i den kommende fase to. Dansk Erhverv følger forhandlingerne og processen tæt.

Som de fleste nok også har bemærket, så er hele genåbningen en svær cocktail af politik, økonomi og sundhed. Dansk Erhverv præsenterede i dag, den 1. maj, erhvervslivets forslag til genåbning af Danmark.

Restauranter og cafeer bør åbnes gradvist, så det er sikkert for gæster og medarbejdere. Det forudsætter en lineær kompensationsmodel, så der ikke opstår uhensigtsmæssigheder af at optrappe aktivitet. Attraktioner, museer, forlystelsesparker, ZOO, badelande med videre bør gradvist kunne genåbne ved opretholdelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Hoteller, feriecentre, camping, feriehusudlejere og lystbådehavne tager imod gæster på forsvarlig vis allerede nu. Med sommerferien for døren er det afgørende, at myndighederne melder ud, at danskerne med sindsro kan holde ferie i Danmark.

Samtidig bør myndighederne drøfte med nabolandene, om det er muligt under kontrollerede former at åbne for udenlandske turister. Vished er afgørende, og det bør derfor snarest undersøges og meldes ud, om listen over anerkendelsesværdige formål før sommerferien kan justeres til at omfatte personer, der har booket ophold i Danmark.

Vi skal i gang nu.

Relaterede artikler:

”Rejsebureauerne er gidsler i regeringens fantastiske spin”

Rejsearrangør: Statsministeren siger ét, regeringen gør noget andet

Mange bud på turistbranchen efter corona-krisen