Godt resultat for Øresundsbron

Arial view of the bridge with Sweden in backgroundFragt- og fritidstrafikken steg i 2013. Det førte til højere indtægter, som sammen med lave renter gav et resultat på 597 millioner kroner før værdiregulering.

Vejtrafikindtægterne blev 1.143 millioner kroner, hvilket er en stigning på 49 millioner i forhold til 2012. Renteudgifterne blev 502 millioner kroner, hvilket svarer til et fald på 173 millioner. Og resultatet blev et overskud på 597 millioner kroner – en forbedring på 226 millioner sammenlignet med 2012.

Øresundsbro Konsortiets satsning på fritidskunder med BroPas gav en stigning i BroPas-trafikken på 6,0%. I oktober, 15 måneder før ventet, rundedes 300.000 BroPas-kunder.

Lastbiltrafikken steg med 6,5% og Øresundsbrons andel af lastbiltrafikken over Øresund steg til 53%.
I pendlingstrafikken ses samme mønster som de senere år, altså en fortsat nedgang. Bilpendlingen faldt med 7,1% og bidrog til et samlet fald i trafikken på 1,2%.

”Bilpendlingen er faldet gennem flere år. Vi håber, at udviklingen vender, når økonomien forbedres, og regionen får flere attraktive jobmuligheder. Bilpendlingen afhænger på kort sigt af konjunkturerne i begge lande, siger adm. direktør for Øresundsbron Caroline Ullman-Hammer.