Grimt regnskab fra First Hotels i Danmark

Hotel Skt. Petri i København skifter nu fra at være et First-hotel til at høre en anden norsk hotelkæde, Choice.

Hotel Skt. Petri i København skifter nu fra at være et First-hotel til at høre en anden norsk hotelkæde, Choice.

HOTELLER: First Hotels holdingselskab i Danmark fik sidste år underskud på 54,4 mio. kr. Revisionsfirmaet tager forbehold og henviser til at der i holdingselskabets ledelsesberetning står: ”ledelsen har ikke taget stilling til selskabets fremtid, herunder eventuel afvikling.” 

”Der kommer mange grimme regnskaber i denne tid; virksomheder, som venter til så sent som muligt med at aflevere regnskab for sidste år, gør det ofte fordi, det ikke er smuk læsning. Det har vi netop set med Scandic Hotels og Helnan Hotels – og nu også First Hotels i Danmark,” siger hotelanalytiker Ole Egholm til standby.dk

First Hotels har i dag 14 hoteller i Danmark og er dermed landets næststørste hotelkæde, kun overgået af Scandic. Flakskibet Skt. Petri i København er bl.a. netop solgt til en anden norsk hotelkæde, Choice, der igen vil ind på det danske marked.

Ifølge regnskabet for 2012 i Tribe Denmark, First Hotels holdingselskab i Danmark, fik kæden sidste år et underskud på 54,4 mio. kr. mod et minus på 26 mio. kr. i regnskabsåret 2011. Samtidig viser regnskabet, at Tribe Denmark har negativ egenkapital på knap 144 mio. kr. ”Selskabet har ved årets (2012, red) udgang tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen,” hedder det og der tilføjes i ledelsesberetningen:

”På tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet har ledelsen ikke taget stilling til selskabets fremtid, herunder eventuel afvikling.”

Navnlig denne oplysning får Tribe Denmarks revisionsfirma, Ernst & Young, til at skrive i sine bemærkninger:

”Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift… Såfremt selskabets bestyrelse vil afvikle selskabet i 2013, burde regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven have været udarbejdet under hensyntagen til afviklingen, og indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser burde have været ændret i overensstemmelse hermed.

På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet,” skriver revisorerne.

Om det store tab for First Hotels sidste år i Danmark, siger hotelanalytiker Ole Egholm til standby.dk: ”Jeg er desværre ikke overrasket. En medvirkende årsag til det store underskud er formentlig, at First ved sin overtagelse af Choice-hotellerne i Danmark i 2011 overtog megen dårligdom i form af bl.a. høje huslejer, som er svære at betale i krisetider.”

”Nogle hotelselskaber har fordel af den lave rente, som har holdt hånden under en hotelbranche der delvist er i knæ, dette gælder selvfølgelig også andre kapitaltunge erhverv,” siger Ole Egholm.

Direktør for First Hotels i Danmark, Tony Bak, siger til standby.dk, at han først i morgen, fredag, ønsker at udtale sig om resultatet for 2012.

Til spørgsmålet om, hvorfor mange hoteller har så store underskud, siger formand for Horesta i Hovedstadsregionen, Allan Agerholm, til standby.dk:

”Danske hoteller mærker meget den skærpede internationale konkurrence, hvor mange af de udenlandske markeder, vi kæmper mod, har bedre rammevilkår. I Danmark kommer der kun mindre forbedringer. Hotellerne i København har været tvunget til at nedsætte priserne drastisk og sælge billigere for at tiltrække de internationale gæster. Det gør, at man måske opretholder omsætningen og vokser antallet af overnatninger, men det påvirker bundlinjen negativt.”

Allan Agerholm er til daglig direktør for Crowne Plaza-hotellet i Ørestad. Dette hotel kom ud af sidste regnskabsår med et underskud på 803.000 kr. ud af en omsætning ”et pænt stykke over 100 mio. kr.”

Om problemerne i den danske hotelbranche, siger Ole Egholm: ”Generelt skyldes krisen i hotelbranchen det store overudbud af hotelværelser som følge af de mange nye hotelbyggerier. Men hotelbranchen har også en række andre strukturelle problemer, hvoraf de fleste er selvforskyldte.”

I går skrev standby.dk om store tocifrede millionunderskud i hotelkæderne Scandic og Helnan i Danmark i sidste regnskabsår.

Årets største underskud i den danske hotelbranche kom dog sidste år fra genåbnede Hotel d’Angleterre, som i 2012 fik et underskud på 461 mio. kr. Hotellet var dog også lukket sidste år, mens det var under ombygning og derfor ikke havde nogen indtægter.