Kittilä Airport (Foto: Finavia)

Lapland-lufthavne udvides til to millioner passagerer

Lufthavnene i Rovaniemi, Kittilä og Ivalo i Finsk Lapland skal både udvides og moderniseres på grund af et stærkt stigende antal turister.

”Finavias investering i størrelsesordenen 55 millioner Euro skaber mulighed for øget turisme i populære Lapland, men åbner samtidig nye adgangsveje og øget konkurrenceevne for Finland. Med de kommende investeringer de nærmeste år vil Finavias samlede investering i Lapland løbe op i omkring 100 millioner Euro”, siger Kimmo Mäki, administrerende direktør for Finavia, som driver 21 lufthavne i Finland.

Der har været rekordvækst i antallet af passagerer i Laplands lufthavne og sidste år nåede passagertallet op på 1,3 millioner. Væksten fra året før var på 23 procent og fordelt på lufthavnene steg Rovaniemi med 19 procent, Kittilä med 26 procent og Ivalo med 17 procent.

Med de kommende investeringer vil der være basis for at betjene to millioner passagerer i de tre lufthavne.

Sideløbende med lufthavnsudvidelserne investeres i områdernes miljøbeskyttelse. Det gælder for eksempel mere effektiv genindvinding og genbrug af den glykol, der benyttes til afisning af flyene.

Rovaniemi øger over 75 procent
Finavia vil gennemføre en omfattende udvidelse af Rovaniemi Airport. Pladsen til passagererne udvides fra 6.000 kvadratmeter til omkring 10.500 kvadratmeter, hvilket skaber en både mere rummelig og en mere komfortabel terminal. Kapaciteten udvides fra de nuværende tre fly i timen til fem fly. Der bliver nye faciliteter i bagageudleveringen og café-arealerne firedobles. Udvidelserne skal stå færdige til julesæsonen i 2019.

I Kittilä Airport vil Finavia udvide både terminalen og lufttrafik-infrastrukturen. Service-området forbedres til julesæsonen 2018 med udvidelse af afgangshallen og der indrettes endnu en café, ligesom der bliver bedre plads til paskontrol for ankommende flyrejsende. Udvidelsen omfatter omkring 2.000 kvadratmeter.

Kapaciteten for flyene forbedres med anlæg af to nye taxi-baner, mens antallet af standpladser forøges til 13. Størstedelen bliver klar til vintersæsonen 2018-2019.

Bedre plads i Ivalo Airport
Antallet af standpladser i Ivalo Airport udvides fra fire til syv, som bliver færdige allerede til juletrafikken i år. Pladsen til passagererne øges med 1.000 kvadratmeter. Den nye bagageudlevering sikrer bedre plads og komfort i resten af terminalen. Terminaludvidelsen skal være klar til vintersæsonen 2019.

Det samlede udvidelsesarbejde skal starte i denne måned og være endeligt færdig i december 2019. Arbejdet gennemføres, så det hverken vil genere passagererne eller skabe problemer for flytrafikken til de tre lufthavne i Lapland, lover Kimmo Mäki.

 

Relaterede artikler:

Finnair storsatser på Lapland

Finavia investerer i ’Snow-how’

Finske lufthavne sætter passagerrekord