Positive takter trods askeskyen

Trods askeskyens driftsforstyrrelser kan Cimber Sterling mdog melde om en vækst på 9% i antallet af indenrigspassagerer, en tilfredsstillende afvikling af flytrafikken og et acceptabelt niveau for antallet af passagerer til selskabets europæiske destinationer.

 

”De rigtig gode takter i de første 14 dage af april gør, at vi samlet har oplevet en vækst i antallet af indenrigspassagerer. Sammenlignet med 2009 havde vi 83% flere passagerer de første to uger af april. På grund af lukningen af luftrummet kan vi for måneden som helhed vise en passagervækst på 9% på indenrigs,” siger Cimber Sterlings adm. direktør Jacob Krogsgaard.

 

På Cimber Sterlings egne ruter i ind- og udland havde selskabet i april en stigning i antallet af passager på 50%. Det kan i væsentlig grad tilskrives passagertilgangen på indenrigsruterne. Selv om Cimber Sterling i de to første uger af april gennemførte 99% af alle planlagte flyvninger, dykkede den samlede trafikafvikling for april til 77%.

 

Antallet af passagerer til de europæiske destinationer faldt med 9% i forhold til 2009. Selskabet havde i april planlagt en væsentlig større aktivitet på de europæiske ruter, som på grund af lukningen af luftrummet ikke blev en realitet.

 

”Antallet af passagerer til vores europæiske destinationer skal desuden ses i lyset af, at påsken sidste år faldt i starten af april. I år faldt påsken en uge tidligere, og en stor del af ferietrafikken lå derfor allerede i marts. Set i det lys er antallet passager til de europæiske destinationer både forventet og acceptabelt,” slutter Jacob Krogsgaard.

Skrevet af Flemming Juul