Sommer i Sverige. (Foto: Johan Willner | Visit Sweden | PR)

Sverige forventer turismevækst i de kommende år

Ifølge Visit Sweden peger flere faktorer i retning af, at der er stigende interesse for Sverige som ferieland, og den vil organisationen kapitalisere på via nye oplevelser i foråret og sommeren 2023.

Selvom det fortsat er tidligt på året, er man i Sverige begyndt at forberede sig på et forår og en sommer, hvor et af målene er at trække turister til Danmarks naboland, og det skal blandt andet ske med en række nye destinationer og oplevelser.

De er blevet samlet i et 24-sider stort katalog, som skal benyttes til at understøtte den interesse, som Visit Sweden oplever, at både landets egen befolkning og turister udefra har for at holde ferie i det skandinaviske land.

Derfor har man fra turismeorganisationens side også forsøgte at fremhæve oplevelser, som flugter med de fremherskende tendenser, der præger turisternes adfærdsmønstre. Det er blandt andet meget populært at tage på vandretur og cykle i naturen, og det er en bold, man har forsøgt at gribe, lyder det.

Både inden- og udendørsoplevelser
Det kommende turisme-år vil i særdeleshed bære præg af jubilæer, da det er 500 år siden, at Gustav Vasa blev konge af Sverige. Derudover fejrer landets næststørste by Gøteborg 400-års jubilæum og Kong Carl Gustav har siddet 50 år på den svenske trone.

Alle tre begivenheder vil blive markeret med en række arrangementer, ligesom året eksempelvis vil byde på kunstudstillinger, hvor gadekunst, fotografier, tekstiler er blandt de værker, der vil blive sat til skue.

For dem, der hellere vil være udenfor, bliver det muligt at opleve forskellige sider af den svenske natur. Man kan blandt andet deltage i et maraton på et bjerg eller besøge en sauna, der er blevet etableret i en nedlagt mine 80 meter under jorden.

”Det er en stor glæde at kunne offentliggøre en del af de mange oplevelser, som Sverige kan tilbyde turister og opleve, hvorledes udbuddet bidrager til at tiltrække de målgrupper, som vi sigter efter,” siger Susanne Andersson, der er administrerende direktør for Visit Sweden.

Forventer vækst
Det er dog ikke kun udenlandske besøgende, som man regner med vil udforske landet. Nok blev det sidste år igen muligt i vid udstrækning at besøge en række af verdens lande, der ellers i kortere eller længere perioder havde været omfattet af rejserestriktioner eller haft lukkede grænser, men Visit Sweden forventer fortsat, at svenskerne også er interesserede i at udforske deres eget land.

Det baserer turismeorganisationen på en undersøgelse, der tager udgangspunkt i svenskernes Google-søgninger, der relaterer sig til destinationer, udflugtsmål eller turistattraktioner i deres hjemland. Denne viser, at der blev foretaget flere af disse i det forgange år, end tilfældet var i 2019.

Udover dataet fra den store søgemaskine peger Visit Sweden ligeledes på en fremskrivning fra Oxford Economics, hvori det forventes, at turismen i Sverige overordnet set vil vokse med seks procent i de kommende år sammenlignet med 2022.


Relaterede artikler:

Optimisme i Sverige og Norge inden skisæsonen

Verdenskongres om bæredygtig turisme til Sverige

Sverige tiltrækker stadig flere udenlandske turister