Øresundsbron. (Foto: Johan Nilsson | Øresundsbron | PR)

2023 blev et rekordår for Øresundsbron

I løbet af det forgangne år blev der sat rekord på Øresundsbron, da der ikke tidligere er blevet registreret lige så mange personrejser over farvandet med enten færge eller via broen.

Nu er der blevet offentliggjort nye tal for, hvordan rejser og trafik over Øresund udviklede sig i fjerde kvartal af 2023 samt for hele året derudover.

Det er blevet opgjort i regi af Øresundsindex/Trafikstatistik, der er en del af en større årlig måling af, hvordan Øresundsregionen udvikler sig på ni forskellige områder. Den omtalte drejer sig konkret om, hvordan tog-, bil- og færgetrafikken over farvandet udvikler sig.

Tallene viser, at der blev registreret rekordmange personrejser med bil og tog over Øresundsbron og med færge mellem Helsingborg og Helsingør. I alt blev der foretaget 99.952 af denne type rejser i døgnet, hvilket er 10 procent flere end i 2022 samt en stigning på to procent sammenlignet med 2019-niveauet.

Opfattes som en vigtig indikator
I løbet af året noterede Øresundsbron samtidig en fortsat stigning i antallet af biler og antallet af pendlerrejser, som tegnede sig for 16.921 i døgnet i hele 2023. Det er dog fortsat fire procent færre, end der blev foretaget i 2019. I forhold til året før er antallet dog blevet øget med 11 procent.

Der blev desuden sat rekord i fjerde kvartal, hvor der var 19.351 daglige pendlerture med færge og over broen. Det var det bedste fjerde kvartal i siden 2016, hvor målingerne blev sat i gang. Det glæder Berit Vestergaard, der er salgs- og marketingdirektør for Øresundsbron.

”Pendlingen over Øresund er en af de tydeligste indikatorer for integrationen på tværs af Øresund, og fjerde kvartal viser en klar positiv tendens. Det er nu mere attraktivt end nogensinde for mange svenskere at arbejde i Danmark, og for danskere at bosætte sig i Sverige.”

14,7 procent højere end 2019-niveauet
I gennemsnit rejste 36.464 personer dagligt med tog over broen i 2023, ligesom opgørelsen viser, at 13.446 rejsende ud af det samlede antal pendlere benyttede sig af toget.

Kigger man på hele 2023 kørte der dagligt 178 tog over broen. Heraf var 18 godstog, mens de resterende 160 havde passagerer med ombord. Antallet af godstog faldt med 13 procent i forhold til 2022. Sundet blev dog krydset af seks procent flere passagertog i forhold til året før.

”Allerede i 2022 begyndte togrejserne over Øresund at komme sig efter pandemien. I 2023 voksede antallet af togrejsende på togene over broen med yderligere 15,6 procent, så niveauet beregnet for hele året endte 14,7 procent over niveauet fra 2019, før pandemien,” lyder det fra Øresundsbron.


Relaterede artikler:

Øresundsbroen har boom af danske fritidskunder

Dansk fritidstrafik driver væksten hos Øresundsbron

Øresundsbroen fastholder sommerens høje trafiktal