Københavns Lufthavn destruerede tre tons lightere

Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun lovligt at have én lighter på sig, når man rejser.”Sidste år udgjorde lightere størstedelen af alt farligt gods, der blev overdraget og destrueret i lufthavnen. Knap tre tons er rigtig mange lightere, og det må betyde, at der stadig er mange, som enten ikke ved eller glemmer, at de kun må have en enkelt lighter på sig. På vegne af flyselskaberne er vi derfor nødt til at bede passagererne om enten at aflevere deres lightere til pårørende, der ikke skal rejse med eller overdrage den til os til destruktion. Er det en dyr lighter, kan den deponeres i garderoben eller eftersendes ved henvendelse til flyselskabet,” siger underdirektør Mogens Kornbo, Københavns Lufthavn.”Mange passagerer tænker ikke altid over, at der er regler for, hvad man må have med sig, når man rejser. Vi oplever desværre, at nogle passagerer bliver meget utilfredse, når de ikke må tage flere lightere med. Selvfølgelig er det ærgerligt at skulle aflevere dyre lightere til destruktion, men de fleste har heldigvis forståelse for, at det er for deres egen – og deres medpassagerers – sikkerheds skyld. Passageren har jo også andre muligheder,” siger Mogens Kornbo.Sidste år udgjorde lightere størstedelen af alt farligt gods, der blev overdraget og destrueret i lufthavnen, hvilket svarer til 69 % af den samlede mængde farligt gods.

På 20 kg går der ca. 1000 lightere. Det vil sige, at knap tre tons lightere svarer til omkring 150.000 lightere – det antal lightere, der blev overdraget og destrueret i Københavns Lufthavn i 2005.Udover de knap tre tons lightere blev der sidste år overdraget og destrueret lidt over et ton farligt gods. Størstedelen af den resterende mængde farligt gods bestod af husholdningsartikler, stjernekastere og fyrværkeri.International Civil Aviation Organization

bestemmer, hvad passagererne må medbringe om bord.

Det, der betragtes som farligt gods, er ting, som kan udfordre sikkerheden på et fly eller de passagerer, der er ombord på flyet.Det kan fx være lightere med gas i, fyrværkeri, brandbare væsker og giftige gasser.I lufthavnen sælges der kun lightere uden gas i.

Skrevet af