900.000 blev forsinket med tog

Forsinkelserne var gældende over hele landet og ramte 900.000 af de rejsende i januar, februar og marts. Udsigten for næste kvartal er langt bedre, idet rettidigheden for DSBs tog nåede op på 91 procent, men DSB stiler fortsat efter rettidighed for mindst 92-93 procent af togene.

Aftalen mellem Trafikministeriet og DSB lyder på en rettidighed på 90 procent, og det betyder, at 90 procent af Togene højst må ankomme fem minutter efter tidspunktet i køreplanen.

Forklaringerne på de mange forsinkelser i første kvartal er mange og gode. Et godstog blev afsporet ved Slagelse og ødelagde skinnerne, som det tog en måned at reparere. Over 100 tog blev forsinketaf en nedfaldet køreledning i Glostrup  og hertil kommer påsejling af Storebæltsbroen, som stoppede togtrafikken i fem timer.

I sommermånederne er der planlagt et større sporarbejde i Sønderjylland, men det ventes ikke at betyde væsentlige forsinkelser.

BaneDanmark, der står for skinner og signaler tør ikke udstikke garantier, da det danske net er blandt de ældste og mest slidte i Europa. Udskiftningen kan ikke gennemføres hurtigere end nu, hvis man skal undgå yderligere forsinkelser.

Skrevet af