En glidebane uden fast greb

CAU, kabineforeningen i SAS Danmark, stiller med to kandidater til SAS Danmark bestyrelsen. Den ene er som ventet den nuværende formand. Den anden er stewardesse med 10 års ansættelse. Det er Karin Ligaard, stewardesse 40 år, med to til tvillingedrenge. Her er uddrag fra hendes oplæg:“Jeg tror alle kan blive enige om, at de sidste 10 år af SAS historie har været præget af den ene kæmpe udfordring efter den anden. For mange har det kunnet opleves som en glidebane uden fast greb, hvor ændringer i løn- og arbejdsvilkår har været en fast del af dagsordenen. For de flyvende har glidebanen været endog meget stejl.Nogle ændringer har været åbenlyst nødvendige. Andre har set gennem vores virkelighed, ramt urimeligt skævt og har medført, at vi har sværere ved at få vores privat- og arbejdsliv til at hænge sammen.Som medarbejderrepræsentant ønsker jeg dialog med ledelsen. Det er vigtigt, at vi som flyvende med størst mulig repræsentation sidder med ved bordet og derigennem søger den nødvendige indflydelse. Ikke mindst for at bevare vores arbejdspladser, som i disse år er udsat for et kolossalt pres.”Valget finder sted medio april.

Skrevet af