Konservativt nej til højhus i Tivoli

Tårnet er fra Tivolis side tænkt som en del af den forstærkede markedsføring og modernisering, som er nødvendig for at sikre havens fremtid. Det indgår samtidig som et element i en underlægningsmusik til hovedstadens massive vækst på turistområdet.Den konservative gruppe i Borgerrepræsentationen har besluttet sig for at stemme nej til Tivoli’s planer om at bygge et 102 meter højt hotel-tårn.– Vi er meget bekymrede, fordi vi har nogle helt enestående kulturværdier i Københavns centrum. Og vi synes at det er for tæt på Københavns Rådhus at placere en så stor og høj bygning med en så markant anderledes arkitektur, siger den konservative Peter Schlüter til Berlingske Tidende.De konservative har tre ud af den københavnske byledelses 55 medlemmer.Og de konservative kan læne deres skepsis op af ekspertisen hos Københavns stadsarkitekt indtil 1999 Otto Käszner. Han har meldt sig ind i interessegruppen Tivolis Venner for at markere sin modstand mod Hotel-byggeriet.– Politikerne bør gøre sig klart at højhuse alene ikke betinger om en by er international og dynamisk, siger han.
Skrevet af