Fjernbusserne i Danmark har ifølge Transportministeriet i alt cirka 1,5 millioner passagerer om året, nu forventes tallet at stige. Her er det en af de mere kendte, Kombardo Expressen. Foto: Molslinjen.

600.000 nye passagerer med danske fjernbusser

Med lovændring bliver det muligt for private fjernbusselskaber at tilbyde flere ruter, også på kortere strækninger, i Danmark. Afstandskravene til fjernbusruter sænkes til 75 kilometer,

Mens der i 2017 ifølge Trafikministeriet var cirka 1,5 millioner passagerer med fjernbusserne indenfor Danmark, kan dette tal nu stige betragteligt. Til sammenligning havde DSB’s fjern- og regionaltog, også i 2017, næsten 76 millioner passagerer.

Ændringen for fjernbusserne skyldes at et bredt flertal i Folketinget netop har vedtaget en ændring af loven om trafikselskaber, som gør det muligt for private fjernbusselskaber at tilbyde flere ruter og afgange i Danmark.

Fjernbustrafikken er et succesrigt og billigt transporttilbud fra private aktører, hedder det i pressemeddelelse fra Trafikministeriet. Især studerende, pensionister og børnefamilier vælger fjernbussen, når de rejser i Danmark.

Med den nye lovændring håber transportminister Ole Birk Olesen, at flere vil stige ombord i fremtiden:

”Vi har et bredt udvalg af offentlige kollektive transportformer i dag, men det er vigtigt, vi også hilser private kollektive transporttilbud velkommen. De er med til at skabe og understøtte den positive udvikling, vi oplever på transportområdet i disse år – og som er nødvendig, hvis vi skal indfri regeringens ambitioner om en styrket kollektiv trafik. Fjernbussen er et godt eksempel på den udvikling,” siger ministeren.

Kortere ruter og flere passagerer
Lovændringen betyder blandt andet, at afstandskravene til fjernbuskørsel sænkes til minimum 75 kilometer, så det bliver muligt at etablere flere fjernbusruter; for eksempel mellem Aarhus og Aalborg, Esbjerg og Odense eller mellem Næstved og København.

Ud over en bedre forbindelse mellem landets større byer vil ensretningen af afstandsreglerne for fjernbuskørsel også give bedre forbindelser til og i yderområderne, mener ministeren.

En analyse fra et eksternt konsulenthus viser ifølge Transportministeriet, at den nu vedtagne lovændring kan betyde, at 600.000 flere passagerer vil benytte sig af fjernbustrafikken; heraf vil cirka halvdelen være nye rejsende, som ellers ikke ville have rejst, hvis de ikke havde fjernbussen.

”Det er jo for eksempel ikke alle, der bor i nærheden af en stationsby eller har råd til at benytte den kollektive trafik. Derfor håber jeg, at de private aktører tager muligheden til sig og udbyder flere og kortere ruter, så fjernbustrafikken bliver et attraktiv tilbud for endnu flere,” siger ministeren.

Lovændringen stiller også krav til offentlige trafikselskaber om at stille transportdata og billetsalg til rådighed for private aktører, så der kan blive udviklet nye, digitale løsninger.

Lovændringen betyder endvidere, at Rejseplanen og Rejsekortet samles i ét selskab for at forene funktionerne, så det bliver lettere for passagererne at planlægge, bestille og betale sin rejse via én app.

Relaterede artikler:

Molslinjen bliver endnu større

Ny buslinje mellem København og Bornholm

DSB opgraderer IC3-togene

Albatros Travel køreklar med busrejser