Gratisrejser lokker kunder i toget

DSB havde i januar i år stor succes med at tilbyde rejsende mellem Odense og Svendborg gratis togtransport. Forsøget, der var ment som en art kompensation for de mange driftforstyrrelser i 2003, resulterede i dobbelt så mange togpassagerer som normalt, og måneden efter, da taksterne igen var normale, var passagertallet stadig 25 % højere end sædvanligt.
Selvom DSB er tilfredse med fremgangen i passagertallet vil togselskabet dog ikke love gratis togrejser på andre strækninger.

Skrevet af