Turistchef siger farvel

Direktør Lars Tribler har opsagt sin stilling hos Destination Djursland, men står til rådighed i opsigelsesperioden. Ligeledes varetager han indtil videre sit formandskab i Foreningen af Danske Turistchefer. FDT’s 90 medlemmer holder ekstraordinær generalforsamling i næste måned for bl.a. at finde ny formand.”Jeg tog beslutningen, da det stod klart, at der skulle ske kraftige nedskæringer i Destination Djursland. Samtidig forudser jeg et fælles jysk regionselskab, som omfatter Jyllands fem turistregioner. Det vil betyde, at markedsføringen overgår til det nye selskab og at de lokale destinationer kun skal klare lokale opgaver,” siger Lars Tribler til Take Off. Han ved endnu ikke, hvad fremtiden skal bringe.
Tribler kom til Destination Djursland for to år siden efter fem år som turistchef i Faaborg. I 1999 blev han valgt som formand for FDT.Formanden for Fonden for Destination Djursland, Torben Jensen, siger i en pressemeddelelse:
”Ledelsen af Destination Djursland varetages i en overgangsperiode af turistchef Per Rasmussen. Bestyrelsen arbejder med et oplæg til fremtidig struktur i destinationen, på turist-bureauerne og det samlede salgsarbejde omkring turismen på Djursland. I dette arbejde fokuseres specielt på et fortsat effektivt samarbejde med erhvervslivet samt tilpasning af omkostninger og organisation, der svarer til de aktuelle forhold og muligheder for turistsamarbejdet på Djursland.”

Skrevet af