Cimber venter større underskud

Den fortsatte overkapacitet i flybranchen og den deraf følgende lave rentabilitet gør, at selskabet skal have styrket sit kapital-grundlag.

 

Selskabets skriver, at aktivitetsniveauet i 2010/11 har været tilfredsstillende, og at trafikøkonomien er blevet forbedret i selskabets tre forretningsområder – særligt er markedsandelen indenrigs blevet forbedret fra 41% i 2009/10 til 52% i 2010/11. Forhøjede brændstofpriser på 133 millioner kroner i forhold til 2009/10 og øgede omkostninger til håndtering af driftsforstyrrelser og kapacitetstilpasning har belastet omkostningerne væsentligt.

 

Derfor nedjusterer Cimber Sterling forventningerne til 2010/11. Omsætningen ventes at blive i 1.925-1.950 millioner kroner, svarende til en stigning på 25%, mens resultatet af den primære drift før særlige poster ventes at give et underskud på 190-200 millioner kroner svarende til en mindre forbedring på godt 10% i forhold til 2009/10.

 

Cimber Sterlings kapitalgrundlag vurderes til ikke at være tilstrækkeligt. Bestyrelsen har derfor iværksat en proces for at skabe en langsigtet styrkelse af kapitalgrundlaget og den strategiske markedsposition. I den forbindelse har man modtaget positive tilkendegivelser fra flere potentielle investorer, og der er for øjeblikket drøftelser med nogle af dem.

 

Selskabet holder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 8. juni 2011 kl. 16.30, hvor blandt andet aftalen med GEM Global Yield Fund vedrørende et treårigt egenkapitaltilsagn på op til DKK 300 mio. skal behandles.

Skrevet af Flemming Juul