Ludere generer hotelgæster

Et stigende antal prostituerede af især afrikansk herkomst er begyndt at tage opstilling uden for en række københavnske hoteller i Helgolandsgade, Colbjørnsensgade og Vesterbrogade.

Her antaster de verbalt og til tider fysisk forbipasserende.

Hotellerne har fået klager over henvendelserne fra de prostituerede.”Det er ubehageligt, og vi kan mærke, at tingene er ved at tage til,” siger direktør Marianne Laiderz fra Mayfair Hotel.Hotellernes henstillinger til de prostituerede om at fjerne sig har ingen eller kun kortvarig effekt. Alene i juli kontaktede Scandic Webers politiet 11 gange for at få hjælp. ”Det har aldrig været så galt som nu, og det virker ekstremt organiseret. De prostituerede er uden hæmninger. Nogle gæster er dybt rystede, det er ikke rart, at ens firmanavn kædes sammen med den slags,” siger hoteldirektør Pia Jakobsen.I frustration har 12 hoteller og restauranter på Vesterbro nu skrevet til Københavns Politi og Folketingets retsudvalg for at få myndighederne til at gribe ind. En del af hotellerne og restauranterne er parate til selv at hyre vagtfolk.Chefkriminalinspektør Per Larsen vil nu invitere hoteller og restauratører til et møde. ”Det er ingen hemmelighed, at vi har været lidt underbemandede på det seneste. Så hvis problemerne ikke har været meget synlige, er de måske ikke blevet prioriteret så højt,” siger Per Larsen og tilføjer: ”Vi vil med udlændingeloven i hånden lave et mere systematisk tjek af, hvilke betingelser de prostituerede opholder sig på i landet. Vi skal ikke finde os i, at de er så aggressive.”
Skrevet af