Dansk Erhverv skuffet over finanslovsforslag

Susanne Nordenbæk.

Susanne Nordenbæk.

TURISME: ”Regeringens udspil til Finansloven 2016 rummer ingen turismeinitiativer – trods at turisme og oplevelsesøkonomierne er fremhævet som væsentlige vækstområder,” lyder det fra Dansk Erhverv, der efterlyser fokus på rammevilkår frem for erhvervsstøtteordninger.

Regeringens udspil til næste års finanslov blev i går kritiseret af Horesta og Dansk Erhverv. Horestas kritik blev i går omtalt på bl.a. takeoff.dk

”Turisme er et af de erhverv, som vokser hurtigst på verdensplan. Samtidig er det et område, der bidrager med vækst i landdistrikterne og de danske kyster. I regeringens finanslovsudspil anerkendes turisme som ét af de erhverv, der skal fremmes. Men Dansk Erhverv savner forbedringer af turismeerhvervenes konkurrencevilkår,” lyder det fra arbejdsgiverforeningen.

Fra Dansk Erhverv siger fagchef Susanne Nordenbæk: ”For at realisere væksten i hele Danmark er der behov for at styrke turismevirksomhedernes konkurrenceevne, da de hver dag kæmper med vores nabolande om turisternes gunst. Priserne i Danmark er ca. 40 pct. højere end gennemsnittet i Europa. Virksomhederne har behov for rammevilkår, der matcher konkurrenternes.”

Susanne Nordenbæk tilføjer: ”Turisme medvirker til job i områder, som ellers mister momentum. Turisme skaber arbejdspladser for ufaglærte, kortuddannede og udlændinge.”

Regeringens pulje på 150 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 kan blive løftestang for turisme- og oplevelsesøkonomi-virksomheder uden for de større byer, forudser Dansk Erhverv.

”Dog stod en ny erhvervsstøtteordning ikke øverst på vores ønskeseddel. Der er behov for opgør med de høje energiafgifter, der rammer turisme- og oplevelseserhvervene,” siger Susanne Nordenbæk, der glæder sig over, at regeringen ønsker at liberalisere planloven for at fremme vækst og udvikling af dansk kyst- og naturturisme under hensyntagen til natur og miljø.

”Der er behov for at kigge på hele lovgivningen for kystnærhedszonen, hvis vi skal have gang i turismeudviklingen ved de danske kyster. Derfor bør man også kigge på Naturbeskyttelsesloven,” siger Susanne Nordenbæk.