DAT overenskomst med minimumsløn

DATOVERENSKOMST: ”Jeg er meget glad for, at vi har fået papir på, at vi behandler vore ansatte anstændigt,” siger adm. direktør Jesper Rungholm og fortæller hvad begyndelseslønnen nu er.

Det begyndte officielt, da Jesper Rungholm valgte at holde sin helt private tale om sit personale og fagforeninger i luften på et af DAT-flyene efter Bornholmer-mødet sidste forår, mens politikerne holdt deres nede på jorden.

Egentlig var der ikke det store stridsspørgsmål, for forhandling med Serviceforbundet var allerede indledt. Siden er det trukket lidt i langdrag, men nu har parterne indgået en overenskomst.

Striden har blandt andet stået om begyndelseslønningerne. ”Vi har ønsket, at startlønninger både for piloter-og kabineansatte blev hævet,” siger forbundsformand John Dybart. Det er nu sket.

”Startlønningerne svarer til ca. 22.000 kr. og herefter går det opad, ” siger adm. direktør for DAT Jesper Rungholm.

DAT beskæftiger 185 piloter og kabineansatte på ruterne til Bornholm fra København og til Karup (fra 29. marts). Til Stavanger, Stord og charter for Primo Tours og Aarhus Charter.