Sabre og Amadeus sænker afgifter

For at imødegå faneflugt fra flyselskaberne igangsætter to CRS-virksomheder, Sabre og Amadeus, en drastisk omlægning af den traditionelle honorering af rejsebureauerne med en fast afgift pr. segment. Men på hver sin façon.CRS-selskaberne har mærket flyselskabernes kamp for at mindske omkostninger. Fra tidernes morgen har CRS-selskaberne været aflønnet med en fast afgift pr. segment af alle bookinger – distributionsomkostninger, flyselskaberne ikke har brudt sig om.

Det har medvirket til, at luftfarten har oprettet egne hjemmesider med booking-tilbud, har etableret Call Centre, arbejdet med særlig lave priser, som ikke kunne bookes via CRS, stiftet egne Online-bureauer som fx. Opodo og Orbitz osv.Sabre og Amadeus har nu påbegyndt deres modtræk; Worldspan og Galileo har signaleret, at de agter at følge Sabre’s løsning. De nye modeller indføres antagelig lige efter årsskiftet.Sabre’s model bygger på en generel nedsættelse af de såkaldte Booking Fees til et niveau, som fastlåses til udgangen af 2006. Sabre har til gengæld fået løfte fra foreløbig en snes flyselskaber om, at samtlige priser (også selv-booking på Internet) fremtidig skal kunne bookes af bureauerne via Sabre.Bureauerne må antagelig imødese en nedsættelse eller fastfrysning af deres hidtidige incentives; Sabre’s største enkeltudgift på ca. 400 millioner USD om året.Amadeus går en anden vej. Amadeus vil fra 2004 operere med to værdibaserede grundpriser efter hvor værdifuld Amadeus’s arbejde er for flyselskabet.Læs mere om denne dramatiske udvikling i Take Off’s december-udgave.

Skrevet af