Et godt år for Naviair

Anne Birgitte Lundholdt.

Anne Birgitte Lundholdt.

Efter en lang periode med nedgang flytrafikken var der i 2013 igen vækst i trafikken over Danmark. Det har haft positiv effekt på Naviairs indtjening og det økonomiske resultat for 2013 var tilfredsstillende.

Naviairs resultat blev 51 millioner kroner efter skat mod 43 millioner i 2012 og på Naviairs virksomhedsmøde, fremhævede bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholdt den løbende indsats for at reducere omkostninger som den anden årsag til det gode resultat. Indsatsen har medført en reduktion i forbruget på 17 millioner kroner.

”Selv om træerne ikke vokser ind i himlen, er der tegn på, at vi også i årene fremover vil opleve svag vækst i flytrafikken”, sagde Anne Birgitte Lundholdt, som understregede at Naviair er parat med den nødvendige kapacitet til at afvikle en voksende trafik.

”I 2013 har vi igen gennemført en opgradering af vores tekniske systemer i kontrolcentralen i København. Og i al ubeskedenhed kan jeg oplyse, at det som sædvanlig skete uden forsinkelser eller nogen former for gener for vores kunder”.

I 2013 håndterede Naviair godt 624.000 en route operationer imod 608.000 operationer i 2012. I Københavns Lufthavn var der en vækst i antallet af starter og landinger til knap 245.000 operationer mod 243.000 operationer i 2012.

Den flytrafik Naviair har ansvaret for blev afviklet fuldstændig forsinkelsesfrit i 2013.

Anne Birgitte Lundholdt nævnte et nyt internationalt samarbejde, som Naviair for nylig er trådt ind i. Gennem det amerikanske firma Aireon LCC samarbejder man nu med andre lufttrafikstyringsselskaber om at etablere verdens første satellitbaserede globale overvågningssystem til luftfarten. Samarbejdet ventes operationelt over Nordatlanten i 2018.