Forskning om fremtidens campingplads

Camping 01Et tre-årigt forskningsprojekt om fremtidens campingplads offentliggør nu sin første delrapport. Projektet skal bidrage til at gøre camping endnu mere attraktivt – også for dem, der ellers ikke er tiltrukket af campinglivet.

Historisk har camping været en central del af dansk turisme siden FDM etablerede den første autoriserede lejrplads i 1926. I dag har vi 565 campingpladser og campingturismen yder en markant bidrag til dansk økonomi med et forbrug på 4,1 milliarder kroner om året.

Alene for kystturismen (udenfor de fire største danske byer) var der 10,7 millioner overnatninger i 2011, men tallet er faldet med 2,5% siden 2005.

”Vi har nu indsamlet viden om, hvorfor folk camperer, og hvad de ser af positive faktorer,” siger konsulent Jacob R. Kirkegaard Larsen, Videncenter for Kystturisme. ”Generelt opleves camping som et afbræk fra hverdagen, hvor man ’kører ud i det fri’. Det har noget at gøre med en meget enkel livsform, som især børn nyder godt af.”

Forskningsprojektet bygger på samarbejde mellem Campingrådet, VisitDenmark, Aalborg Universitet og Videncenter for Kystturisme. Der er interviewet campister med forskellig alder, køn og familieforhold. For at nuancere billedet er der også gennemført interviews med folk, som har fravalgt campinglivet, for at høre nærmere om deres holdninger og eventuelle fordomme.

Det videre arbejde vil bl.a. være udvikling af nye designkoncepter for tre udvalgte campingpladser af hver sin type. Valget er faldet på Hirtshals Camping, Lakolk Camping og Skiveren Camping.