Tog fra SJ. (Foto: SJ | PR)

Genoptager togtrafikken mellem Stockholm og Oslo

Efter flere år med sporarbejde går der atter tog mellem Stockholm og Oslo, og antallet af afgange øges, når den nye køreplan træder i kraft. Med lyntog vil turen vare omkring fem timer.

Snart får rejsende mellem to af de skandinaviske hovedstæder endnu en gang mulighed for at nyde den hvinende lyd af toghjul på skinnerne og synet af landskabet, der flyder forbi uden for ruden.

Det skyldes, at der de seneste år er blevet udført sporarbejde på det norske jernbanenet, men det er nu tilendebragt, og det betyder, at togdriften mellem Stockholm og Oslo atter kan genoptages. Det fortæller SJ, som er det statsejede selskab, der varetager jernbanetrafikken i Sverige.

Selskabet oplyser ligeledes, at når den nye køreplan lanceres den 11. december, vil antallet af afgange mellem de to hovedstæder blive øget således, at der vil være fem afgange i begge retninger på hverdage, tre om lørdagen samt fire på søndage.

Varer lidt mere end fem timer
Ifølge Martin Drakenberg, der er business manager for SJ, vil en del af afgangene blive afviklet med lyntog, så rejsetiden så vidt muligt holdes nede. Derudover vil passagererne få mulighed for at vælge mellem flere forskellige klasser, som de kan rejse på.

”Flere end halvdelen af afgangene vil blive foretaget med lyntog, som er hurtige og behagelige tog, hvor det er muligt at vælge mellem 2. klasse i både almindelig- og stillekupé samt 1. klasse. Togenes hastighed betyder, at man kan rejse mellem hovedstæderne på lidt over fem timer.”

Det oplyses desuden også, at billetter med relation til den ny køreplan netop er blevet sat til salg i denne uge.

Ét stykke sporarbejde udestår
Til trods for at trafikken på jernbanestrækningen har været påvirket af sporarbejde i flere år, er det dog ikke helt slut endnu. Til sommer vil der blive arbejdet på strækningen mellem byerne Laxå og Kristinehamn.

SJ venter dog ikke, at dette vil sætte en stopper for togtrafikken mellem Stockholm og Oslo, men sporarbejdet vil betyde, at togene vil blive omdirigeret til en anden rute og som konsekvens heraf vil rejsetiden blive længere i en periode.

Det er dog den sidste hurdle, der umiddelbart skal forceres, forklarer Martin Drakenberg.

”Efter lang tid med forskellige former for sporarbejde på denne strækning, så bliver det her det sidste store arbejde, der skal foretages, og vi er meget tilfredse med, at vi nu kan foretage en langsigtet investering i denne både vigtigt og populære togrute.”


Relaterede artikler:

Danmark får dagligt svensk nattog til Tyskland

Europa får flere lange nye togruter

SJ køber Sveriges hidtil hurtigste højhastighedstog