Der er alt for mange tomme hotelværelser og borde på restauranterne som følge af coronakrisen. Mange arbejdsgivere har fyret, eller planlægger det. Men en ud af fire ”ser tiden an.” Arkivfoto: Michael Stub.

Hvert fjerde Horesta-medlem vil ikke fyre

Det danske hotel- og restauranterhverv beskæftiger normalt 120.000 på dette tidspunkt af året, men ny medlemsundersøgelse fra Horesta anslår, at 15.000 allerede er opsagt.

Erhvervsorganisationen Horesta, der dækker store dele af den danske hotel-, restaurant og turismebranche, oplyser, at 84 procent af foreningens cirka 1.800 danske medlemsvirksomheder ifølge undersøgelsen har en omsætnings-/ordrenedgang på over 50 procent. 17 procent siger, at deres omsætning er faldet 100 procent sammenlignet med det normale.

”De fleste i branchen har set omsætningen falde drastisk, og situationen er meget alvorlig. Det koster tusindvis af arbejdspladser, også selvom vi med den nye lønkompensationsaftale vil være i stand til at redde nogen af dem,” siger Horestas administrerende direktør, Katia K. Østergaard, i en pressemeddelelse, og tilføjer:

“Regeringen har allerede taget en række initiativer for at hjælpe branchen. Men hotellerne og restauranterne har brug for yderligere kompensationsordninger fra politisk side. Ellers vil mange i sidste ende dreje nøglen om.”

Hotel- og restauranterhvervet står til et tocifret milliard tab i år som direkte følge af den kinesiske coronavirus, anslår Horesta.

I medlemsundersøgelsen spurgte Horesta blandt andet: Har I oplevet effekt på efterspørgsel eller omsætning for jeres virksomhed som følge af corona? Næsten 96 procent svarede ja.

Hver fjerde arbejdsgiver planlægger ikke fyringer
Horesta spurgte også sine medlemmer: Har I foretaget eller planlægger I afskedigelser?

41 procent svarede ja til svarmuligheden: “vi har allerede foretaget de første afskedigelser.”

30 procent svarede, at de planlægger fyringer i denne tid.

16 procent krydsede af ved svarmuligheden: “Nej – men vi bliver nødt til at overveje det, hvis situationen ikke ændres indenfor de næste par måneder.”

Ni procent svarede på spørgsmålet: “Nej – vi ser tiden an.”

Horesta: Trepartsaftale er blevet forbedret
Horesta udsendte tirsdag morgen pressemeddelelsen, hvor organisationen glæder sig over, at aftalen om lønkompensation nu justeres på tre centrale områder, så hotel-, restaurant- og turisterhvervet også får gavn af den.

Erhvervsministeriet imødekom mandag aften Horestas ønsker til en justering af aftalen på centrale punkter.

Horesta kritiserede først og fremmest aftalen for, at man kun kunne få glæde af den, hvis man helt undlod at afskedige medarbejdere. Det bliver nu ændret til en mere fleksibel model, ligesom en række andre centrale justeringer foretages.

”Størstedelen af hotel-, restaurant- og turisterhvervet har mistet stort set al omsætning. Mange tusinde er afskediget. Jeg er meget tilfreds med, at lønkompensationsmodellen nu også i vores branche kan være med til at bevare flest mulige arbejdspladser” siger Horesta-direktør, Katia K. Østergaard.

Relaterede artikler:

Københavns største hotelkæde beholder alle fastansatte

Fyringer i to store danske hotelkæder

DRF: 90 pct. af rejsebureauansatte er fyringstruet