Kassen tømt for pilotelevers penge

Det går ud over 13 pilotelever, som har indbetalt 600.000 kroner for en pilotundervisning, som de nu formentlig aldrig får.

 

Eleverne, der har indbetalt deres skolepenge på forhånd, mister nu sammenlagt over 7.000.000 kroner, og hvis de vil flytte til en anden pilotskole, skal de betale igen. Den eneste melding om de økonomiske problemer, som eleverne har modtaget, er, at ejerne af skolen, Kirstine og Henning Karlog Mortensen har givet besked om, at kassen er tom.

 

Hvad der er blevet af pengene, kan eleverne kun gætte om. De nævner, at parret har købt sig en gokart-bane med 10 nye gokarts.

 

Det kommer også bag på Statens Luftfartsvæsen, at kassen nu er tom. Her fører man tilsyn med luftfartsskolerne og får skolernes regnskaber for at sikre deres økonomiske soliditet. Regnskabet fra Karlog Air stammer fra juli og er revisorpåtegnet med en konstatering af, at økonomien var i orden, men også med en kommentar om, at der ikke var væsentlige  ændringer i skolens økonomi siden 2008-regnskabet.

 

SLV har på baggrund af meddelelserne om dårlig økonomi givet besked om, at aktiviteterne skal indstilles, selv om der angiveligt hverken er tale om betalingsstandsning eller konkurs. En redegørelse krævet af SLV er ikke kommet fra skolens ejere.

Skrevet af Flemming Juul