Lettere at få store kongresser til Danmark

Peer H. Kristensen.

Med nye momsvejledninger fjernes en stor sten på vejen mod øget vækst inden for erhvervsturismen.

I 2015 stod udenlandske erhvervs- og mødeturister for en omsætning på 5,5 milliarder kroner. Erhvervs- og mødeturisternes overnatninger er fra 2008 til 2016 steget med 15%, men komplekse momsregler er et problem. Nu har MeetDenmark, KPMG og Dansk Erhverv i fællesskab lavet en række momsvejledninger, der gør det nemmere at finde vej i momsjunglen.

“Flere danske byer – og særligt Aarhus – har de senere år oplevet markant fremgang i erhvervsturismen, som er den gæstegruppe, der har det højeste døgnforbrug. I Aarhus har vi sat strategisk ind for at tiltrække flere erhvervsgæster og har optimeret overnatnings–, service- og oplevelsesområdet. Bl.a. af den grund vinder vi flere store nationale og internationale kongresser til Aarhus. De nye momsvejledninger vil styrke konkurrenceevnen, bringe Danmark mere i spil som attraktiv konferencedestination og dermed understøtte væksten,” siger Peer H. Kristensen, direktør VisitAarhus og bestyrelsesmedlem i MeetDenmark.

Susanne Nordenbæk.

Dansk Erhverv, som har været med til at udarbejde vejledningerne, er meget tilfreds med resultatet: ”Reglerne blev ændret i 2015, da der kom bedre mulighed for at få momsrefusion på erhvervsrelaterede arrangementer. Momsniveauet er meget højt, så det er ekstra vigtigt, at det står helt klart hvilke muligheder, der er for refusion. Det gør det mere attraktivt at holde konference i for eksempel København eller Aarhus frem for Karlskrona eller Aachen. Nu står reglerne langt klarere, og interesserede kan hurtigt finde ud af, hvad der er op og ned i de danske momsregler”, siger Susanne Nordenbæk, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

Det nye vejledningsmateriale bliver præsenteret på et møde i Børsbygningen i København fredag den 1. december.

Arkitekternes verdenskongres i København 2023

København vært for verdens største energikongres

Scandic vinder stort hotel- og kongresprojekt i Aarhus