Nu skal IC4-togene udfases

IC4_værkstedTransportminister Hans Christian Schmidt er enig med de eksperter og politikere, som ikke længere tror, at IC4-togene reelt kommer til at afløse IC3, selv om de skulle have været køreklar allerede i 2006.

”Det er min opfattelse, at vi skal arbejde frem mod en kontrolleret udfasning af IC4, og jeg ser frem til at drøfte situationen nærmere med Folketingets Transportudvalg”, siger han.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, tror heller ikke på IC4-løsningen: ”IC4 kommer aldrig på sporet. Det eneste rigtige vil derfor være en kontrolleret udrangering”, siger han til Jyllands-Posten.

Både Socialdemokraterne og SF er trætte af IC4-togene.

DSB skal i år afgøre togenes fremtid og fremlægge planen for Folketinget: ”Her er det meget vigtigt, at man forholder sig realistisk til IC4-togene. Passagererne har ikke brug for overoptimistiske planer”, siger Hans Christian Schmidt. ”Jeg har noteret mig, at DSB selv har tilkendegivet, at man ikke forventer, at IC4 bliver rygraden i fremtidens trafik”.

Transportministeren har inviteret transportudvalget til møde med DSB inden sommerferien.