Øget overskud for DSB i første halvår

DSB opnåede et resultat før skat på 286 millioner kroner korrigeret for enkeltstående poster. Det er en forbedring på 91 millioner i forhold til samme periode i 2016. Forbedringen henføres især til reducerede afskrivninger på togmateriel og lavere finansielle omkostninger.

Den nettorentebærende gæld er nedbragt med 401 millioner kroner i forhold til udgangen af 2016 og udgjorde 5.633 millioner kroner pr. 30. juni 2017.

Operatørpunktligheden for fjern- og regionaltog – den del af punktligheden som DSB alene står til ansvar for – er på 94,4% i halvåret og dermed over trafikkontraktens mål på 93,9%.

Det fælles mål for DSB og Banedanmark for kundepunktlighed – antal kunder til tiden – er forbedret i halvåret i forhold til 2016, men ligger 79,1% trafikkontraktens mål på 82,4%. Banedanmarks arbejde med spor og signaler er blandt årsagerne til, at målet ikke er nået.

Der er store udfordringer for punktligheden på de strækninger, der støder op til grænserne mod Tyskland og Sverige. Sporarbejder i Sydsverige og ID-kontrol giver forsinkelser, som forplanter sig til den danske side af Øresund op imod Kystbanen.

De nødvendige sporarbejder, som Banedanmark gennemfører i hele landet, udfordrer togdriften. DSB og Banedanmark samarbejder om håndtering af sporarbejderne og andre arbejder på infrastrukturen.

For S-togene er operatørpunktligheden 98,5% og over trafikkontraktens mål på 97,5%. Kundepunktligheden for S-tog er i første halvår faldet til 92,0% – tæt på det fastsatte mål på 92,3%. Der er stadig ikke optimal drift på strækningen Jægersborg-Hillerød, hvor Banedanmark har indsat nyt signalsystem.

I første halvår blev der solgt 840.000 Orange-rejser mod 495.000 i samme periode sidste år. 80% af Orange-rejserne er Øst/Vest-rejser mellem landsdelene.