Den danske regering vil i første omgang ikke åbne de danske grænser for mere end Tyskland, Norge og Island – for eksempel ikke til Grækenland, billedet. Arkivpressefoto fra Primo Tours.

Rejsebureauer mangler milliarder til tilbagebetalinger

Udover at slås med nærmest lukkede grænser, mangler danske rejsebureauer mere end noget andet likviditet. Det har Danmarks Rejsebureau Forening netop meddelt erhvervsministeren.

Siden de danske grænser lukkede 13. marts har rejsebureauerne nærmest ikke haft noget salg. Den danske regerings forsigtighedspolitik siger lige nu, at rejsevejledningerne først står til at blive revurderet med udgangen af august.

Eneste undtagelse er, at grænserne til Tyskland, Norge, Island og Færøerne åbnes for danske turister på mandag.

Dermed føles rejsebureaubranchen sig fortsat nærmest tvangslukket til lige nu 31. august. Og det giver enorme problemer. Danmarks Rejsebureau Forening anslår, at fra mellem 13. marts til 31. august skal rejsebureauerne tilbagebetale op mod fem milliarder kroner for aflyste pakkerejser som følge af regeringens rejsevejledninger.

Samtidig er salget af rejser stort set stoppet i perioden. Det samme gælder i vidt omfang slutbetaling af allerede købte rejser efter 31. august. ”Den pengestrøm, der således normalt sikrer branchens drift, eksisterer ikke,” lyder det fra Danmarks Rejsebureau Forening.

Frygter flere konkurser og fyringer
I en pressemeddelelse skriver DRF, at erhvervsminister Simon Kollerup i denne uge fik en rapport om forbrugernes konkurssikring i forbindelse med pakkerejser. Rapporten er udarbejdet af en ekspertgruppe og har flere forslag til sikring af danske rejsebureauers overlevelse.

”Selvom ekspertgruppens anbefalinger indeholder flere gode elementer, løser de ikke rejsebranchens altoverskyggende problem, nemlig manglende likviditet,” lyder det fra DRF, der har flere ønsker til den forestående hjælpepakke for rejsebranchen.

DRF var ikke medlem af arbejdsgruppen, men arbejdede under forløbet tæt sammen med den eksterne rejsebureauekspert i udvalget, direktør Henrik Specht fra Rejsearrangører i Danmark (RiD), charterarrangørernes brancheforening.

”Trods mange gode argumenter for at den danske stat skal udvide støttebeløbet til de danske rejsebureauer, lykkedes det desværre ikke Henrik Specht at påvirke de øvrige arbejdsgruppemedlemmer til at bakke op om et forslag om at bevillige yderligere likviditet på op mod en milliard kroner til rejsebureauerne,” noterer DRF.

En netop gennemført undersøgelse om DRF’s medlemmers likviditet viser, at ud af de 67 deltagende i undersøgelsen, har over 80 procent svaret, at de har brug for en yderligere hjælpepakke for perioden 11. maj – 31. august for at kunne overleve.

Samtidig svarer 70 procent af de adspurgte rejsebureauer, at en manglende støtte til rejsebureauerne i ovennævnte periode med sikkerhed vil indebære opsigelse af medarbejdere.

Behov for flere penge
I fredagens pressemeddelelse siger DRF’s administrerende direktør, Lars Thykier:

”Vi er bestemt ikke enige med det flertal i arbejdsgruppen, der vurderer, at den nuværende låneordning på 1,5 milliarder kroner er tilstrækkelig til at sikre rejsebranchens likviditetsproblemer. Arbejdsgruppens mindretal var de eneste to medlemmer med et direkte fagligt eller praktisk kendskab til rejsebranchen (RiD og Rejsegarantifonden, red). Mindretallets vurdering er i helt i overensstemmelse med DRF’s egen vurdering.”

Forhandlinger i næste uge
I den kommende uge går de politiske forhandlinger i gang om indholdet i en ny hjælpepakke til den danske rejsebranche. Det er også planen, at forhandlingerne afsluttes i samme uge.

DRF opfordrer i den forbindelse Folketingets politikere til, at de indgår en aftale om støtte der hjælper alle danske rejsebureauer så man ikke kommer til at stå med en ”survival of the fittest-løsning.”

Blandt andet ønsker DRF, at definitionen af faktiske omkostninger skal ændres så flere af rejsebureauets egne omkostninger dækkes.

Det skal være muligt at søge om lån til dækning af andre omkostninger end dem, der hidtil har været omfattet af låneordningen.

Låneordningen bør derfor give mulighed for, at man også kan låne til lønomkostninger relateret til tilbagebetalinger og ombooking af rejsende på lige fod med andre faktiske omkostninger som for eksempel flyomkostninger, hotelomkostninger og marketingomkostninger og lignende, lyder det fra DRF, der fortsætter:

”Låneordningen for rejsebureauers ansøgnings- og behandlingsprocedure skal effektiveres, så det er muligt at få udbetalt de statsgaranterede lån væsentligt hurtigere.

Den statsstøtte til rejsebranchen, som EU har godkendt, skal udbetales nu. Det er nemlig endnu ikke afklaret hvordan denne statsstøtte skal fordeles og udbetales. Der er behov for yderligere statsstøtte, hvis rejsebranchen skal overleve sommerferien,” lyder det fra Danmarks Rejsebureau Forening.

Relaterede artikler:

Ekspertudvalg leverer forslag til fremtid for rejsebureauer

Rejsedirektør forudser anarki ved grænseåbning

Forlængede rejsevejledninger dyre for rejsebureauer