SAS bag ambitiøs klimaplan

SAS vil inden 2020 formindske det totale C02-udslip med 20 pct., og det betyder en halvering af C02-udslippet per passagerkilometer trods en forventet vækst på 4 pct. pr. år. Nedsættelsen skal opnås gennem en række tiltag – blandt andet energieffektivisering og anvendelse af alternative brændstoffer, fremgår det af en ny ambitiøs miljøstrategi fra SAS.

”Efter flere års arbejde med miljøspørgsmål er jeg meget stolt over, at SAS nu fremlægger én af de mest ambitiøse målsætninger på miljøområdet blandt verdens flyselskaber, hvor vi frem til 2020 vil halvere CO2-forbruget pr. passager. Det viser, at SAS går foran og tager klimaudfordringerne alvorligt. Vi vil opnå en ansvarlig og bæredygtig vækst i trafikken, samtidig med at vi mindsker miljøbelastningen,” siger Susanne Larsen, adm. direktør i SAS Danmark.

Susanne Larsen peger på, at SAS’ strategiske miljømål er et vigtigt fremskridt, der betyder, at SAS kan vokse med den forventede takt, samtidig med at miljøet belastes mindre. Dertil kommer, at SAS-koncernen sigter på at nå den 0-vision om udslip af klimapåvirkende drivhusgasser i 2050, som den globale flybranches interesseorganisation, IATA, har formuleret.

For at nå målene skal SAS gennemføre et stort antal kort- og langsigtede aktiviteter. Mange af disse aktiviteter er sat i gang sammen med andre aktører og kan sammenfattes i de fire områder; teknisk udvikling, infrastruktur, operative tiltag og økonomiske styremidler. Konkret betyder det f.eks. alternativt brændstof, næste generations fly med forbedret aerodynamik og mere effektive motorer, grønne landinger og mindsket brændstofforbrug i den daglige virksomhed.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 4. marts, 2008)

Skrevet af