Seks ud af 1.000 stykker bagage kommer ikke med fly

LUFTFART: Mistet eller forsinket bagage er flyselskabets ansvar, men rejsebureauet har også et ansvar – hvis det ikke har taget agentforbehold, lyder det fra Danmarks Rejsebureau Forening.

SITA, der bl.a. udvikler teknologi til flyselskaber, lufthavne og handlingselskaber, skriver i sin årsrapport, at seks kufferter ud af hver 1.000 bliver forsinket på flyrejser – eller forsvinder, oplyser hjemmesiden Travel & Leisure.

I en kommentar til dette skriver Danmarks Rejsebureau Forening: ”Selv om mistet eller forsinket bagage i udgangspunktet er flyselskabets ansvar, har rejsebureauet også et ansvar for gæstens bagage. Det gælder især på en pakkerejse, men rejsebureauet har også ansvar for bagage ved flybilletter alene, hvis ikke det har taget et gyldigt agentforbehold.”

Hver sag om mistet eller forsinket bagage skal behandles særskilt, da adskillige faktorer afgør, hvor meget rejsebureauet er ansvarlig for at kompensere eller erstatte, oplyser DRF og henviser til Pakkerejse-Ankenævnets praksis med, at rejsebureauet skal kompensere med 250 kr. pr. kuffert pr. dag, den er væk.

”Det gælder også, selv om gæsten gør brug af egen forsikring til for eksempel indkøb,” understreger DRF og tilføjer: ”Har gæsten ikke en rejseforsikring, vil rejsebureauet også risikere at skulle betale erstatning for nødvendige og rimelige indkøb som følge af den manglende bagage. Dertil kommer, at bureauet desuden kan pålægges at kompensere kunden med en form for ulempegodtgørelse, hvis den mistede bagage har været skyld i stort besvær, og der f.eks. har været brugt megen tid på at hente bagage i lufthavnen eller foretage de nødvendige erstatningskøb.”

DRF tilføjer, at det er vigtigt at understrege, at andre faktorer kan udløse en større kompensation eller erstatning i forbindelse med mistet bagage.

Rejsebureauer kan ifølge DRF begrænse sit erstatningsansvar for mistet bagage, hvis rejsebureauet i sine betingelser har oplyst om dette på korrekt vis.

Eksempel på en sådan fremgangsmåde, kan man finde i DRF’s almindelige betingelser, som alle medlemmer har adgang til ved at kontakte sekretariatet.