Eksempler i Københavns Lufthavn på konfiskerede genstande fra passagernes håndbagage.

Sikkerhedskontrol konfiskerede 25.000 genstande

Sidste år inddrog sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn blandt andet tusindvis af knive, dolke, sakse og legetøjsvåben fra passagerernes håndbagage.

Glemsomme passagerer måtte sidste år aflevere 25.788 effekter, som de ikke måtte have i deres håndbagage til personalet i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Det fremgår af en opgørelse fra lufthavnen.

Der blev i 2017 beslaglagt 4.572 knive og dolke, herunder foldeknive og køkkenknive, 6.278 sakse – hvis længden er over seks centimeter må den ikke medtages i håndbagagen – 831 våbenefterligninger som legetøj og pyntegenstande, som lufthavnen formulerer det, 4.653 stykker værktøj fra skruetrækkere til boremaskiner, 7.958 stykker farligt gods, hvilket kan være alt fra fyrværkeri til stjernekastere, mens andre 1.496 genstande kommer under kategorien ‘diverse’.

Alle de konfiskerede genstande bliver destrueret.

Også masser af beslaglagte væsker
Passagererne må heller ikke i deres håndbagage medbringe væsker der er på mere end 100 milliliter. Sidste år beslaglagde sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn 7.301 genstande med væsker, der betegnes som told- og afgiftspligtige. Det drejede sig blandt andet om vin, spiritus, øl, breezers og så videre, samt visse typer parfumer og deodoranter. Samlet vejede disse genstande 5,2 tons.

Hertil kom 86,1 tons vand, juice, sodavand, shampoo, tandpasta og andre såkaldte hygiejne-væsker og cremer. Tallet omfatter blandt andet også syltetøj, ketchup og andet flydende med lignende konsistens.

På spørgsmålet om hvad noget af mest bemærkelsesværdige, sikkerhedskontrollen i lufthavnen sidste år inddrog fra passagernes håndbagage, siger lufthavnens sikkerhedschef, Johnnie Müller, til standby.dk:

”Der var ikke noget, der specielt skilte sig ud. Hvad vi er mest optaget af, er ikke mindst tendenser til udvikling af nye våben, hvordan disse kan skjules og så videre. Dette område øver vores personale sig på hver dag som en del af deres vagt.”

I gennemsnit ekspederer sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn hver dag cirka 30.000 passagerer – på travle dage kan tallet komme op på 44.000.

Relaterede artikler:

Lufthavnen åbner større sikkerhedskontrol

Kortere ventetid i CPHs sikkerhedskontrol

Lufthavn gør livet sværere for flaskesamlere