Starten er gået til anlægget ’Naturkraft’

Naturkraft har været syv år undervejs og nu har man taget det første spadestik til det vidensbaserede og bæredygtige oplevelsescenter på den jyske vestkyst, som skal stå færdigt i 2020.

Naturkraft skal berige de besøgende med oplevelser og viden om naturens kræfter, ligesom centret vil bidrage til at sætte en dagsorden for bæredygtighed.

En Epinion-undersøgelse fra 2016 estimerer, at centret vil tiltrække mindst 200.000 årlige besøgende, som på Naturkraft vil opleve en hyldest til den vestjyske natur – fra de høje bølger i Vesterhavet til fotosyntesen på land – med fokus på skabelsen af en mere bæredygtig fremtid.

Naturkraft er ikke blot et sommerland, men et oplevelsescenter, som henvender sig til børn og voksne, der vil opleve med alle sanser, mærke med kroppen og forstå med forstanden.

”Et besøg på Naturkraft skal motivere til ny adfærd hos de besøgende. På den måde understøtter Naturkraft målet om en bæredygtig fremtid og er altså ikke kun et lokalt vestjysk projekt, men et projekt, der taler ind i en international agenda,” siger Peter Sand, der er Naturkrafts adm. direktør.

Anlægget placeres på et 50 hektar stort område i den nordlige udkant af Ringkøbing. Parken vil bestå af en stor ringvold med en integreret hovedbygning på knap 3.500 m2, der vil huse oplevelsesinstallationer og vidensplatforme. Ringvolden har referencer til danske vikingeanlæg som Trelleborg, Fyrkat og Aggersborg.

Naturkraft rummer et stort potentiale inden for vestjyske klimaløsninger og grønne teknologier, og Ringkøbing-­Skjern Kommunes satsning på bæredygtighedsområdet gør kommunen til bannerfører i Danmarks grønne omstilling. Det kommer til udtryk i visionen Energi 2020, der er kommunens ambition om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

Borgmester Iver Enevoldsen: ”Vores kommune er Danmarks største for kystturisme. Vi scorer imidlertid lavt på attraktioner, og dermed udnytter vi ikke det fulde vækstpotentiale på et område, som har stor betydning for den samlede økonomi i kommunen. Det laver vi om på med Naturkraft, som bliver en markant attraktion på internationalt niveau”.

Foruden kommunen har en række fonde og partnere givet markante bidrag til etableringen. Det gælder blandt andre: A.P. Møller Fonden: 100 mio. kr., Augustinus Fonden: 10 mio. kr., Vestas: 9 mio. kr., Færchfonden: 2,5 mio. kr., Erhvervsvækst Ringkøbing: 500.000 kr.

Desuden finansierede Region Midtjylland og Vestas udviklingsomkostningerne frem til og med 2016.

Det samlede anlægsbudget er på ca. 250 mio. kroner, men når centret åbner, vil der i alt være investeret ca. 300 mio. kroner over de ti år, projektet har været undervejs.

Nyt oplevelsescenter på Vestkysten

A.P. Møller Fond støtter jysk oplevelsescenter

Verdensklasse museum åbner i Blåvand