’Trafikstyrelsen skader rejsebureauer og flyselskaber’

’Passagerer kan ikke få fuld kompensation fra både flyselskaber og rejsebureauer, hvis rejsen bliver forsinket’. Sådan står det klart og tydeligt i EU-reglerne om passagerbeskyttelse, men det vil Trafikstyrelsen ændre fra 1. oktober, så rejsende kan få kompensation for samme hændelse flere gange.

Danmarks Rejsebureau Forening kalder det dybt kritisabelt, og kalder ændringen skadelig for både rejsebureauer og flyselskaber.

Hvis flyet bliver forsinket, kan rejsende være berettigede til en kompensation. De seneste ti år har en rejsende på en pakkerejse kunne søge kompensation enten hos flyselskabet efter EU-reglerne for passagerbeskyttelse eller hos pakkerejsebureauet efter reglerne i Pakkerejseloven. Reglerne sikrede, at den rejsende altid fik den højeste kompensation af de to steder uden at blive dobbeltkompenseret. Hvis kompensationen fra flyselskabet for eksempel oversteg det beløb, som den rejsende havde fået udbetalt hos rejsebureauet, kunne den rejsende efterfølgende få forskellen udbetalt.

Trafikstyrelsen er den afgørende instans på området for passagerbeskyttelse, og vil fremover give rejsende adgang til samme kompensation to gange – altså det fulde beløb fra både rejsebureau og flyselskab, selv om det fremgår tydeligt af EU-reglerne, at den rejsende ikke skal modtage dobbeltkompensation.

Danmarks Rejsebureau Forening finder det stærkt kritisabelt: ”Det er vores holdning, at forbrugeren skal beskyttes, og her har vi i dag nogle stærke retningslinjer fra EU-retten. Med Trafikstyrelsens praksisændring vil man nu give rejsende samme kompensation to gange, og det mener vi er til skade for både rejsebureauer og flyselskaber. Desuden er det direkte i strid med, hvad der er blevet vedtaget i passagerrettighedsforordningen fra EU,” siger Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

”Vi har svært ved at se logikken i denne lovstridige praksisændring. Desuden træder det nye pakkerejsedirektiv i kraft den 1. juli 2018, og her videreføres det fundamentale princip fra passagerrettighedsforordningen om, at man ikke skal have dobbeltkompensation. Vi mener, at det er under al kritik, at Trafikstyrelsen nu laver en periode på ni måneder, hvor passagererne bliver overkompenseret,” mener Lars Thykier.

Praksisændringen fra Trafikstyrelsen kommer på baggrund af en afgørelse fra landsretten, som omstødte en tidligere byretsafgørelse. Østre Landsret begrunder ikke, hvordan man er nået frem til et resultat, der er i strid med EU-forordningen.

”Afgørelsen er blevet anket til Højesteret, og eftersom der er givet tilladelse til at få den prøvet her, giver det slet ingen mening, at Trafikstyrelsen ændrer praksis, inden Højesteret har taget endelig stilling” siger Lars Thykier