Underskud i Mols-Linien

Resultatet blev negativt med 52,7 mio. kr. hvilket skal ses overfor et overskud på 63,2 mio. kr. året før, og svarer til selskabets nedjusterede forventninger fra udgangen af 3. kvartal, skriver borsen.dk.

Omsætningen blev knap så stor som året før og landede på 788,4 millioner kroner mod 797,6 millioner året før. Blandt selskabets største udgiftsposter er brændstoffet, som har belastet regnskabet med en post på 80 millioner kroner.

Rederiet regner med et overskud før tonnageskat på 45-60 mio. kr. i indeværende år, ligesom der er forventninger om et positivt cash-flow på mellem 115 og 145 millioner kroner. Forventningerne bygger blandt andet på forestillingen om, at flere danskere vil holde ferie herhjemme på grund af den økonomiske krise.

Skrevet af Flemming Juul