Spændende temamøde om rejseforsikring

På onsdag har Danske Rejseskribenter sat problemerne med en ny situation for rejseforsikring til debat ved et frokostmøde på Hotel Phoenix i København. Hvad er det der sker, og skal Udenrigsminsteriet til at feje op ?Deltagere i panel er fuldmægtig Carina Bock, Danske Regioner, konsulent Helle B. Pedersen, Forsikringsoplysningen og ambassadør Lars Thuesen, Udenrigsministeriet.Danske regioner er ved at forberede en informationskampagne til efteråret. Forsikringsselskaberne forbereder nye forsikringsprodukter, og i Udenrigsministeriet plus bureauerne frygter man, at der kommer flere henvendelser, fordi forbrugerne overse, at Tyrkiet ikke mere er dækket af Det gule Sygesikringskort.Og så er der hele hjemrejseproblematikken. Ikke mindst i forbindelse med skisportsrejserne.

Skrevet af