Salg af Sterling nært forestående

Efter alt at dømme bliver Sterling i indeværende uge solgt til ejerne af Icelandair, FL Group. Ifølge Børsens oplysninger ventes forhandlinger afsluttet, således at en endelig meddelelse om salget af Sterling kan gå ud torsdag eller fredag.
Hvad prisen bliver, foreligger der intet om, men Sterling-ejerne får formentlig et antal aktier i FL Group.
Et krav fra ejerne af Sterling er dog, at Sterling skal kunne fortsætte som et uafhængigt datterselskab under FL Group og med hovedkontor i København. Samt at der ikke sker ændringer i ledelsen hos Sterling.
Fusion skaber vækst
Lægges Icelandair og Sterling sammen, kan der ske et løft på den interkontinentale trafik fra og til Københavns Lufthavn i Kastrup. “Vi vil se en meget hurtigere vækst, hvis denne handel bliver en realitet. I løbet af 24 måneder kan Sterling være oppe på 8-10 millioner passagerer, fordi Icelandair har mange og store fly, de har et netværk, der passer perfekt til Sterling, og de kan have interesse i at gøre København til et vigtigere knudepunkt, end det er i dag,” siger en af de to ejere af Sterling, Pálmi Haraldsson.
(Børsen 18.10.2005)

Skrevet af