Flere til Baltikum via København

I maj var der 50 procent flere transferpassagerer på ruterne mellem København og Letland, Litauen og Estland i forhold til maj 2005, mens der i perioden januar-maj var tale om en vækst på 42 procent i antallet af transferpassagerer.

”Behovet for at flyve til og fra Baltikum vokser i takt med de baltiske landes økonomiske udvikling. Københavns Lufthavn er i kraft af sin geografiske placering og det store udbud af ruter en oplagt transferlufthavn for passagerer til og fra de baltiske lande,” siger afdelingschef Corinna Lundbæk Pedersen, Københavns Lufthavne.

I alt rejste 195.000 flypassagerer fra januar til maj mellem København og Baltikum – det var 53.000 flere end i samme periode sidste år. Air Baltic, SAS og Estonian Air betjener ruterne fra København til de baltiske lande.

Skrevet af