VisitDenmark søger nye veje til vækst

Efter 10 år (1995-2005) med nedgang i udenlandske overnatninger i Danmark, har det danske turismeerhverv de seneste år atter haft vækst. Men væksten skyldes primært fremgang på hjemmemarkedet. Danmarks andel af udenlandske turister falder.”Danmark har kun en turistsæson – sommeren. Derfor er vi stærkt afhængige af markeder, hvor befolkningen efterspørger ferie i netop denne sæson. Det kræver loyale turister, der kommer igen år efter år, det gør os alt for sårbare,” siger Dorte Kiilerich, adm. direktør i VisitDenmark.Hvis dansk turisme skal tiltrække flere udenlandske turister, er det nødvendigt at forlænge sæsonen ved bl.a. at udvikle oplevelsesproduktet ”Danmark” yderligere.Disse udfordringer skal drøftes på VisitDenmarks temakonference i Aalborg – herunder, hvilke af fem veje til vækst, der primært skal satses på.Vejene til vækst er, ifølge VisitDenmark:Udbud af totaloplevelser hele året, nye markeder, nye målgrupper og besøgsformer, rejseformer med højere døgnforbrug og højere produktkvalitet.Under konferencen uddeles VisitDenmarks nye Hjertepris samt Turismens Fællesråds Initiativpris.


Skrevet af