Nye stjerner til hoteller

Hotelgæsterne i de nordiske og baltiske lande skal være sikre på, hvilken standard de kan forvente når de booker hotel.

Derfor bliver der nu fælles regler for, hvad hotellerne skal leve op til for at få 1-5 stjerner. 

For de danske hoteller vil der ikke være de store ændringer.

“Vores kriterier opfylder i forvejen de nye minimumskriterier,” siger HORESTA-direktør, Lone Njor Hulth.

Bag aftalen står HORESTA og de nationale hotel- og restaurantorganisationer i landene Danmark, Sverige, Estland, Letland og Litauen. Systemet vil desuden inkludere klassificerede hoteller i Island, Grønland, på Færøerne og Åland.

I løbet af efteråret vil der blive nedsat et nordisk-baltisk klassifikationsnævn på et møde i København. Nævnet vil få repræsentanter fra Danmark, Sverige, Estland, Letland og Litauen og får til opgave at følge klassifikationen i de enkelte lande, at tilpasse minimumskriterierne fremover og at informere om klassifikationssystemet.

Skrevet af