Batterifare på fly

Den 28. juli startede en Boeing 747-400F fra Asiana Airlines fra Seoul i Sydkorea mod Shanghai i Kina, men styrtede ned sydvest for øen Jeju. Undervejs fortalte besætningen om brand i lastrummet. Flyet skal have haft 57 tons ombord, hvoraf 400 kg var litiumbatterier.

Den 3. september året før havarerede et tilsvarende fragtfly fra United Parcel Service lige efter starten i Dubai International Airport på vej mod Köln. På UPS-flyet fortalte besætningen også om brand og tyk røg i cockpittet. Undersøgelser har vist, at der blev meldt om brand og gjort forsøg på automatisk slukning på nederste cargodæk, hvor flyet blandt andet havde lastet et større parti litiumbatterier.

Nu kommer de amerikanske luftfartsmyndigheder (FAA) med en advarsel i forbindelse med fragt af batterier.
FAA har gjort laboratorieforsøg som klart tyder på, at både litiummetal- og litiumionbatterier kan selvantænde ved lufttransport under visse omstændigheder. Ved stærk varme kan litiumbatterier blive termisk ustabile og udvikle en selvforstærkende såkaldt ’thermal runaway’.

”Thermal runaway for Li-batterier sker når batteriet bliver så varmt, at det indre tryk som bygges op får batteriet til at eksplodere og eksponeres for luft. Det er mest aktuelt for de batterier som indeholder metallisk Li som anode. De må ikke varmes til temperaturer over smeltepunktet for Li”, forklarer batteriekspert Ola Nilsen til det norske Teknisk Ukeblad.

Skrevet af Flemming Juul