CPH sælger sin del af Newcastle Airport

Københavns Lufthavne A/S har indgået aftale om at sælge sin ejerandel på 49% af aktierne i NIAL Group Ltd., moderselskab for Newcastle International Airport, til en fond administreret af AMP Capital Investors Limited.

De øvrige 51% af aktiekapitalen ejes af syv kommuner, som sammen med CPH indgik i et Public Private Partnership. Salget af CPHs ejerandel er godkendt af kommunerne.

Salget af CPHs ejerandel er betinget af en aftale om refinansiering af lufthavnen og det forventes, at den endelige gennemførelse af transaktionen sker medio november 2012.

Påvirkningen af frasalget på CPHs årsresultat før skat vil ligge mellem DKK 750 og 770 millioner kroner. Frasalget vil blive indregnet i CPHs regnskab for fjerde kvartal 2012.