Nye EU-krav om rejsendes pengebeholdning

Med nye antiterror-regler fra EU sænkes grænsen for, hvor mange penge alle rejsende til eller fra EU må medbringe. Grænsen på 110.000 kr. i dag sænkes nemlig til 75.000 kr. Allerede nu beslaglægger tolderne i Københavns Lufthavn mellem tre og fem gange om ugen pengebeløb, der overskrider den nuværende grænse. Sænkelsen kommer til at betyde øget travlhed i lufthavnen.
Det er lovpligtigt for de rejsende at oplyse, hvis deres pengebeholdning overskrider beløbsgrænsen ved ind- såvel som udrejse. De rige passagerer skal samtidig kunne redegøre for, hvor pengene stammer fra. Hvis den rejsende ikke kan præstere en fyldestgørende forklaring, beslaglægges beløbet, og sagen videregives til politiet og hvidvasknings-sekretariatet. Den rejsende kan risikere bødestraf.
Det ventes også, at de skærpede regler besværliggør kriminelle personers hvidvaskning af penge.
Det nye regelsæt blev vedtaget for nylig af EU’s finansministre for at ødelægge terroristernes finansieringsmuligheder. En lang række EU-lande har indtil nu slet ikke haft en lovgivning på området, og ministrene er nu blevet enige om n grænse på ca. 10.000 euro svarende til ca. 75.000 danske kr.
(Jyllands-Posten, 29/11)

Skrevet af