Dansk turisme på vej frem

Turisme - Lille havfrueTURISME: Om to år har Danmark samme antal udenlandske turistovernatninger som før finanskrisen.  Og ser man frem til 2017, er det forventningen, at væksten fortsætter, og når 10 pct., eller 2,2 mio. flere udenlandske overnatninger i forhold til 2013.

Det fremgår af ny prognose fra VisitDenmark, som netop er offentliggjort. Hvor Danmark de senere år har måttet slås for at fastholde status quo i antallet af udenlandske overnatninger, tyder meget på, at udviklingen nu vender.

I prognosen – “Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017,” forventer VisitDenmark fremgang i udenlandske overnatninger i 2014 på op til 3 procent. Og strømpilen ventes at pege yderligere opad. Således ventes vækst i de udenlandske overnatninger på 3½ pct. i 2015 og 2-4 pct. i 2016.

Holder forventningerne stik, er Danmark i 2015 tilbage på samme antal udenlandske overnatninger som før finanskrisen, og med en fortsat vækst kan Danmark i 2017 nå 2,2 mio. flere overnatninger, en stigning på 10 procent i forhold til 2013.

“Det er meget glædeligt, at vi nu ser en positiv udvikling i alle de lande, som traditionelt sender mange turister til Danmark. Sammen med initiativer, der er lagt op til i regeringens vækstplan, er der nu et godt fundament for at tage dansk turisme ind i en ny fase, så vi kan realisere det vækstpotentiale, som alle i dansk turisme ved findes,” siger vicedirektør i VisitDenmark, Lars Erik Jønsson.

Selv om udenlandske overnatninger i Danmark sidste år var på niveau med 2012, og på trods af, at vi fortsat kæmper med at tiltrække flere tyske turister, har der i 2013 været en række positive takter. Vores svenske og norske naboer har været hyppige gæster og er gået frem med hhv. 6 og 2,1 pct.

Men også på en lang række andre vigtige markeder har turisterne fået øjnene op for Danmark. Således er engelske overnatninger steget 9,7 pct. i forhold til 2012. For amerikanernes vedkommende ser vi stigning på 6,7 pct., og fra Italien er overnatningerne øget 10,6 pct.”

Kinesiske turister havde 33,8 procent flere overnatninger og fra Rusland så Danmark en vækst på 16,7 procent.