Der er større forskelle på hvor mange penge danskerne bruger på ferierejser med mindst fire overnatninger i udlandet, viser ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Her er det tog- og flypassagerer i lufthavnen i München. Pressefoto: München Airport.

Danske mænd har flere penge til ferie end kvinder

Danske mænd mellem 45 og 64 år brugte sidste år flest penge på ferierejser – danske kvinder fra 65 år og opefter brugte mindst, viser ny analyse fra Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik har her i sommerferietiden foretaget en såkaldt særkørsel af sin 2018-statistik ”Ferie- og forretningsrejser.”

Særkørslen dækker blandt andet individuelle rejseudgifter for, hvor mange penge danskerne sidste år brugte – eller havde til rådighed – for hvad Danmarks Statistik kalder lange ferierejser med mindst fire overnatninger i udlandet.

Danmarks Statistik, DS, har i denne analyse delt befolkningen i fire aldersgrupper: 15-24 år, 25-44, 45-64 og fra 65 år og opefter.

Særkørslen viser blandt andet, at blandt den yngste gruppe, de 15-24 årige, brugte kvinderne i snit 5.763 kroner sidste år på ferierejser med over fire overnatninger i udlandet, mens mændene i gruppen i snit spenderede 7.361 kroner.

I aldersgruppen 25-44 år fordeler tallene sig med 6.244 kroner hos kvinderne og 6.846 hos mændene. For de 45-64 årige bruges der ifølge statistikken 7.107 kroner hos kvinderne og 8.129 kroner hos mændene.

I den sidste alderskategori, 65 år og opefter, brugte kvinderne 5.467 kroner, mens mændene kunne afsætte 7.875 kroner.

I gennemsnit har mænd således 21 procent flere udgifter, når de tager på lange ferierejser, end kvinder.

Når den gennemsnitlige dansker skal holde ferie i ind- og udland, svarer de adspurgte i statistikken fra DS, at de havde udgifter for alt i alt 7.000 kroner i den samlede individuelle rejseudgift for en ferie på mindst fire dages varighed. 3.700 kroner for en gennemsnitlig indlandsrejse og 9.400 kroner for en gennemsnitlig udlandsrejse.

Mænd har flere penge til ferie
Men ikke alle danskere bruger, eller har, lige store rejsebudgetter til ferien. Den gennemsnitlige mand svarer, at han bruger knap 7.700 kroner på ferien, hvilket er 21 procent mere end den gennemsnitlige kvinde, som bruger 6.400 kroner.

Den største forskel på mænd og kvinders rejseudgifter findes blandt rejsende i pensionsalderen. Her bruger de 65-årige mænd knap 7.900 kroner i samlede rejseudgifter, hvilket er 44 procent mere end kvinderne, som bruger knap 5.500 kroner, noterer DS.

Næststørst forskel er der imellem de helt unge mænd og kvinders rejseudgifter. Her bruger de 15-24 årige mænd knap 7.400 kroner i samlede rejseudgifter, 28 procent mere end kvinderne i samme aldersgruppe, der bruger 5.800 kroner.

Den gruppe, som bruger allermest, når de rejser, er mænd i alderen 45-64 år. Her lyder den gennemsnitlige ferieregning på rundt regnet 8.100 kroner, hvilket er 14 procent mere end de jævnaldrende kvinder.

Flyrejsen er dyrest – togrejsen billigst
Når danskerne rejser på ferie af mindst fire dages varighed, så bruger de flest penge når de benytter fly som transportmiddel. Her ligger den samlede gennemsnitlige udgift til ferien på 8.900 kroner, oplyser DS.

Igen er der forskel på mænd og kvinders rejseudgifter – således bruger mænd gennemsnitligt 9.500 kroner på ferierejsen med fly, mens kvinder bruger 8.400 kroner.

”Flyrejser er typisk til destinationer, hvor de rejsende bor på hotel og bliver i længere tid og dermed også bruger flere penge,” siger fuldmægtig i Danmarks Statistik, Else-Marie Rasmussen, om forskellene på rejseudgifterne.

Den rejseform, som koster de ferierejsende næst flest penge, er rejser med bus. Her slipper den gennemsnitlige rejsende af med 5.500 kroner. Mænd bruger knap 7.000 kroner, mens kvinderne bruger 4.500 kroner i samlede rejseudgifter, viser tallene fra DS.

I bunden ligger de ferierejsendes udgifter til togferien. Her bruger mændene knap 2.000 kroner, mens kvinderne afsætter 1.800 kroner.

6.000 interviews
Undersøgelsen Ferie- og forretningsrejser dækker ferie- og forretningsrejser foretaget af danskere fra 15 år og op. Data indsamles i en stikprøve, der omfatter cirka 6.000 interviews om året blandt personer i Danmark.

Rejseoplysningerne opregnes til hele befolkningen inden for grupperinger af de interviewede efter blandt andet køn, alder, familietype, familieindkomst og socio-gruppe.

Statistikken er påvirket af stikprøveusikkerhed samt hukommelsesfejl hos de interviewede med hensyn til blandt andet udgifter i forbindelse med rejsen. Som følge af den anvendte stikprøvemetode er de opgjorte resultater behæftet med en statistisk usikkerhed på +/- to procentpoint.

Relaterede artikler:

Mange danskere har ikke råd til ferie

Dyrt ikke at kende regler for hotelbooking

Forbrugerstyrelsen: Pas på ved køb af ferierejser