Den gode vilje gør det ikke for EU i luftfarten

Violeta Bulc.

Violeta Bulc.

ONSDAGSKLUMME: I går kom EU med en såkaldt ny luftfartstrategi. Det er gammel vin på nye flasker og ændrer næppe noget som helst. Mest spændende er et bredt favnende møde i Amsterdam i januar.

Af Ejvind Olesen

Sandheden i ære har EU aldrig fået rigtig fat i problemerne i international luftfart. Der er gjort mange forsøg undervejs, og et af de mest markante var vel kartelsagen i 2001, som endte med en bøde på 400 mio. kr. til SAS og 100 mio. kr. til Maersk Air.

Det var ikke just et resultat af den højeste videnskab, eftersom SAS og Lufthansa forinden havde fået lov til at danne en form for kartel af langt større rækkevidde.

En af de mest positive ting undervejs har været, at EU fik samlet flyselskaberne og nationalstaterne i en accept af, at flyvetilladelse og meget andet kunne forhandles samlet mellem EU og USA.

Senest prøvede den danske klimakommissær Conny Hedegaard at få såvel EU-selskaber som alle internationale flyselskaber, der flyver ind til Europa, til at acceptere skrappe afgiftskrav til CO2-udslip. Det kiksede for hende, da hun også troede, hun kunne diktere stater som USA og Kina, hvordan de skulle opføre sig.

Nu er der så kommet en ny transportkommissær, Violeta Bulc. Når man læser hendes intentioner må både fagforeninger og flyselskaber være henrykte over strategien i luften over Europa.

Hun fremlagde det i EU mandag og havde forinden skrevet et indlæg om sine tanker i Jyllands-Posten, hvor hun fremfører, at hun godt er klar over, at Danmark især er interesseret i, at det ikke fører til social dumping.

”Jeg er rede til at skabe klarhed om den gældende lovgivning for meget mobile arbejdstagere, som har hjemsted uden for Danmark,” skriver hun.

Den gode vilje gør det bare ikke alene. Og Violeta kommer næppe meget længere end sine forgængere. De 28 lande har i dag mere forskelligt syn på luftfartens præmisser end på noget tidspunkt i EU’s historie. Tænk bare på Irland kontra Danmark og Tyskland.

Et emne som færre luftkorridorer kan man vel nok blive enige om. En ny sag om retningslinjer for droner vælter heller ikke læsset. Men når det kommer til arbejdsmarkedet, lønniveau, finurlige (men lovlige) vikarordninger, sikkerhed (som alle dog prioriterer højt), arbejdstidsbestemmelser ect, skal man næppe vente noget gennembrud.

Det helt store problem er Open Sky, som har givet Golfselskaberne fri adgang til både Europa og USA. Det kan i sin yderste konsekvens føre til, at aftalen falder sammen som hegnet ved Schengen-grænsen – de to ting har dog ikke noget med hinanden at gøre.

Skal vi mon tilbage til at have bilaterale aftaler for at holde Golfselskaberne ude? Det tror vistnok de færreste på.

Fra nytår overtager den hollandske regering formandsskabet i EU og er meget mere interesseret i luftfart end de baltiske lande. Det lyder i det mindste lovende. Husk på hvor KLM og Schiphol hører til.

På gensyn hos Violeta, som vil holde et åbent og meget bredt favnende møde om luftfart 20.-21. januar i Holland.